Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne

Projekty:

· „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Gdańsku”

· „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Gdyni”

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026 kwotą 315.000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 550.900 zł. W latach 2022-2024 zaplanowano przebadanie 3000 osób i udzielenie 6000 porad w PKD Gdańsk oraz przebadanie 2160 osób i udzielenie 4000 porad w PKD Gdynia.

Projekty dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021 kwotą 91.000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 162.668 zł. W roku 2021 zaplanowano przebadanie 1500 osób i udzielenie 3000 porad w PKD Gdańsk oraz przebadanie 1000 osób i udzielenie 1600 porad w PKD Gdynia.

PKD prowadzą działalność kluczową dla walki z HIV pozwalając wykonać test w sposób poufny, anonimowy, nieodpłatny każdej osobie wyrażającej taką chęć, chcącej poznać swój status serologiczny czy niepokojącej się z powodu sytuacji ryzykownej, która miała miejsce w jej życiu. Ideą PKD jest nie tylko testowanie HIV (oraz HCV i kiły – zależnie od dostępnych grantów), ale także prowadzenie działań profilaktycznych w formie poradnictwa okołotestowego. Klienci dowiadują się tu m.in., jak nie dopuścić do zakażenia HIV, jak uchronić się przed błędem diagnostycznym spowodowanym np. zbyt wczesnym wykonaniem testu. Każda osoba z wynikiem dodatnim zostaje zaopiekowania i pokierowana do placówki zajmującej się leczeniem HIV celem redukcji transmisji wirusa na innych. Testowanie w gdańskim PKD jest prowadzone od 2005 r., w gdyńskim – od 2019 r.

Aktualny harmonogram pracy PKD: Harmonogram