Turnus terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich

Projekt ten jest jednym z najważniejszych elementów kompleksowej pomocy osobom zakażonym HIV i żyjącym z AIDS, jaką Fundacja Pomorski Dom Nadziei niesie swym podopiecznym i realizowany jest corocznie od 2005 roku. Turnus jest nośnikiem edukacji z zakresu wiedzy medycznej i psychologicznej, która pozwala na lepsze funkcjonowanie psychospołeczne osób zakażonych HIV i jest doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy, jak funkcjonować i walczyć ze skutkami zakażenia HIV i choroby AIDS. W programie turnusu są wykłady lekarzy oraz warsztaty z psychologiem i terapeutą uzależnień. W trakcie wykładu lekarza poruszane są tematy dotyczące metod leczenia oraz zasad dobrej współpracy pacjent – lekarz podczas terapii. Warsztaty mają za zadanie odnalezienie własnego potencjału i zasobów pozwalających na lepsze funkcjonowanie. Program turnusu umożliwia szeroko rozumianą edukację jego uczestników, a także poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego. Jest także okazją do krótkiego wypoczynku i choćby chwilowego oderwania się od codziennych problemów. Wiedza zdobyta w czasie turnusu, dzięki możliwości przedyskutowania jej z innymi zaprzyjaźnionymi osobami żyjącymi z HIV/AIDS, powoduje lepsze jej utrwalenie i skuteczniej pozwala na radzenie sobie w życiu codziennym.

Program finansowany we współpracy z Miastem Gdańsk