Site icon Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Punkty Konsultacyjno-Diagnostyczne

Punkty Konsultacyjno – Diagnostyczne

Projekty:

  • „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Gdańsku”
  • „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny prowadzący anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym w Gdyni”

Dofinansowano ze środków budżetu państwa w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2022-2026 kwotą 315.000 zł. Całkowity koszt inwestycji to 550.900 zł. W latach 2022-2024 zaplanowano przebadanie 3000 osób i udzielenie 6000 porad w PKD Gdańsk oraz przebadanie 2160 osób i udzielenie 4000 porad w PKD Gdynia.

Projekt:

  • „Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w Sopocie”

Sfinansowano ze środków Miasta Sopot w ramach Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025. Koszt inwestycji to 247.000 zł. W latach 2024-2025 zaplanowano przebadanie 400 osób i udzielenie 500 porad.

PKD prowadzą działalność kluczową dla walki z HIV pozwalając wykonać test w sposób poufny, anonimowy, nieodpłatny każdej osobie wyrażającej taką chęć, chcącej poznać swój status serologiczny czy niepokojącej się z powodu sytuacji ryzykownej, która miała miejsce w jej życiu. Ideą PKD jest nie tylko testowanie HIV (oraz HCV i kiły – zależnie od dostępnych grantów), ale także prowadzenie działań profilaktycznych w formie poradnictwa okołotestowego. Klienci dowiadują się tu m.in., jak nie dopuścić do zakażenia HIV, jak uchronić się przed błędem diagnostycznym spowodowanym np. zbyt wczesnym wykonaniem testu. Każda osoba z wynikiem dodatnim zostaje zaopiekowania i pokierowana do placówki zajmującej się leczeniem HIV celem redukcji transmisji wirusa na innych. Testowanie w gdańskim PKD jest prowadzone od 2005 r., w gdyńskim – od 2019 r., a sopockim – od 2023 r.

Aktualny harmonogram pracy PKD: Harmonogram

Program finansowany we współpracy z Miastem Sopot

Exit mobile version