Kadra

Kadra

Rada fundacji

Przewodnicząca Rady Fundacji: Eliza Weirowska

Posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień oraz rekomendację Zarządu Głównego MONARU do prowadzenia pracy superwizyjnej. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Firmą Medyczną na Politechnice Gdańskiej i jest dyrektorką gdańskiej Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „MONAR”, w którym pracuje od 1984 r.

 

Członkini Rady Fundacji: dr n. med. Maria Jolanta Jankowska

Lekarka ze specjalizacją w chorobach zakaźnych zajmująca się HIV/AIDS od początku zaistnienia problemu w Polsce. Zawodowo związana z Poradnią Profilaktyczno – Leczniczą (HIV/AIDS) w Gdańsku i Oddziałem Leczenia HIV Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. W okresie 1980-2018 była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Posiada certyfikat Edukatora HIV/AIDS. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Wyróżniona Czerwoną Kokardką w 2002 r.

 

Członkini Rady Fundacji: lek. med. Ewa Zarazińska

Lekarka ze specjalizacją w dermatologii-wenerologii. Wieloletnia asystentka i dyrektorka Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku. Posiada certyfikat Doradcy okołotestowego HIV. Założyła i przez wiele lat koordynowała gdański Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny od 2005 r. działający w strukturach Fundacji. Członkini Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS wyróżniona Czerwoną Kokardką w 2006 r.

Zarząd fundacji

Prezes Fundacji:  Adam Hęćko

Pedagog, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, certyfikowany Edukator HIV/AIDS, certyfikowany Specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor merytoryczny projektów Fundacji. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV
i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021. Wyróżniony Czerwoną Kokardką w 2012 r.

Kontakt: +48 788 381 451, adamhecko@o2.pl

 

Wiceprezes Fundacji: Małgorzata Paliwoda

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego i Seksuologii klinicznej SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. Posiada certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień, certyfikat Edukatora HIV/AIDS oraz Doradcy okołotestowego HIV. Główna autorka i koordynatorka fundacyjnych projektów, w tym trójmiejskich Punktów Konsultacyjno – Diagnostycznych. Członkini European AIDS Clinical Society i International AIDS Society. Wyróżniona Czerwoną Kokardką w 2018 r.

Kontakt / Contact in English: margot2001@wp.pl

 

Członkini Zarządu Fundacji: Sylwia Milczarek – Wołodko

Absolwentka Psychologii Uniwersytu Gdańskiego i studiów podyplomowych Psychologia kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w trakcie specjalizacji na Psychologa klinicznego. Certyfikowana Edukatorka HIV/AIDS oraz Doradczyni okołotestowa HIV, jako która przez wiele lat koordynowała gdański Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny.

 

Członkini Zarządu Fundacji – Skarbniczka Fundacji: Martyna Urbańska

Absolwentka Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczka kursów dokształcających
i konferencji naukowych. Posiada certyfikat Specjalisty psychoterapii uzależnień i Doradcy okołotestowego HIV.