0
Liczba testów wykonanych w naszych PKD od 2005 r do 31.12.2023r.
0
Liczba zakażeń HIV wykrytych w naszych PKD od 2005r do 31.12.2023r.
0
Liczba osób objętych naszymi projektami profilaktycznymi do 31.12.2023 r.

Współpracujemy z:

Nasi darczyńcy: