Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych

Projekt ten ważnym elementem kompleksowej pomocy osobom zakażonym HIV i żyjącym z AIDS, jaką Fundacja Pomorski Dom Nadziei niesie swym podopiecznym i realizowany jest nieprzerwanie od 2013 roku.  Terapia polega na spotkaniach osób, które dopiero dowiedziały się o swym zakażeniu, jak i osób od dłuższego czasu żyjących z HIV/AIDS. Uczestnictwo w terapii grupowej, oprócz wsparcia i zrozumienia, daje możliwość rozmów i wymiany doświadczeń z osobami będącymi w podobnej sytuacji. Szczególnie ważnym doświadczeniem dla osób seropozytywnych jest możliwość integracji z innymi zakażonymi tym samym wirusem, możliwość wzajemnego poparcia, podzielenia się swoimi doświadczeniami, a także wymyślania strategii radzenia sobie z problemami, które dla osób żyjących z HIV są przeważnie wspólne. Grupę prowadzą Małgosia i Adam.

Program finansowany we współpracy z Miastem Gdańsk