0
Liczba przyjętych klientów w PKD od 2005 r do 31.08.2019r.
0
Liczba wykrytych zakażeń HIV w naszych PKD od 2005r do 31.08.2019r.
0
Liczba klientów objętych programami profilaktycznymi do roku 2018

Współpracujemy z:

Nasi darczyńcy: