Site icon Fundacja Pomorski Dom Nadziei

Inne

PROGRAM „OMIŃ ODDZIAŁ CHORYCH NA RAKA” – WCZESNE ROZPOZNAWANIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ HCV I HBV

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!!!

Projekt „Omiń oddział chorych na raka. Profilaktyka nowotworów wątroby w makroregionie północnym” daje możliwość bezpłatnego udziału w badaniach w kierunku HCV i HBV. Każdy pacjent będzie miał możliwość skorzystania z szybkich testów w kierunku zakażeń wirusami zapalenia wątroby typu B i C w ośrodkach podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Natomiast w przypadku wyniku dodatniego –  zostanie wykonane badanie potwierdzające a w dalszej kolejności włączenie do programu lekowego. Dowiedz się, jak z niego skorzystać.

Po więcej informacji idź do: https://watrobanieboli.pzh.gov.pl/

Lekarz POZ przeprowadzi wizytę kwalifikującą do programu, która obejmuje wywiad z pacjentem i ocenę, czy spełnia on kryteria kwalifikacji do programu.
Wizyta kwalifikacyjna dostępna jest dla pacjentów, którzy zgłoszą się do programu indywidualnie oraz dla pacjentów z innymi problemami zdrowotnymi, u których wystąpi podejrzenie, że spełniają kryteria kwalifikacji do programu.
W przypadku spełnienia warunków przez pacjenta – na miejscu lekarz przeprowadzi szybki test przesiewowy w kierunku zakażenia HBV i/lub HCV. Polega on na pobraniu krwi z palca.
Wizyta wraz z badaniem trwa ok. 20 min.

Wynik ujemny

Pacjenci, którzy w badaniu przesiewowym uzyskają wynik ujemny, tzn. nie wykryto u nich markerów zakażenia HBV i/lub HCV otrzymają poradę edukacyjną oraz broszurę zawierającą materiały informacyjne z zaleceniami, na co zwracać uwagę, by obniżyć ryzyko zakażenia HBV/HCV w przyszłości.

Wynik dodatni

Lekarz poinformuje o konieczności przeprowadzenia dalszych, potwierdzających badań laboratoryjnych i skieruje pacjenta na „tradycyjne” pobranie krwi do badania potwierdzającego. Pobranie powinno być wykonane w tym samym dniu, po zakończeniu wizyty kwalifikacyjnej, tak by pacjent nie musiał ponownie przychodzić w tym celu do poradni.

Od pacjentów z pozytywnym wynikiem szybkiego testu przesiewowego pobrana zostanie jednorazowo próbka krwi obwodowej o objętości 5-10 ml. Próbka zostanie przekazana do laboratorium w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych na obecność antygenu powierzchniowego HBV (badanie HBsAg) i/lub na obecność kwasu nukleinowego HCV (badanie jakościowe HCV-RNA).

ZOBACZ: DIAGNOSTYKA ZAKAŻEŃ HBV I HCV

Lekarz omówi znaczenie wyniku dla zdrowia pacjenta oraz wyjaśni, jak będzie przebiegać jego dalsze leczenie. Skieruje pacjenta do specjalistycznej opieki zdrowotnej, tj. do ośrodka wskazanego przez Szpitale Pomorskie, celem wykonania dalszych badań i zakwalifikowania do właściwego programu lekowego.
Pacjent otrzyma dane kontaktowe do koordynatora pacjenta lub organizacji koordynującej wsparcie.

Regulamin rekrutacji do pobrania: regulamin_rekrutacji

Exit mobile version