Odpis 1 procent nie znosi możliwości odliczenia od dochodu darowizny

„1%” to nie jest ulga! Na dokonaniu odpisu 1% ani nie zyskujesz, ani nie tracisz. Zyska jedynie OPP, której przekażesz Twój 1%. To sposób na samodzielne zadecydowanie przez Ciebie o przeznaczeniu części Twoich podatków.Uprzejmie prosimy, przekaż w tym roku % swojego podatku na rzecz Fundacji Pomorski Dom Nadziei – Organizacji Pożytku Publicznego, wpisanej w rejestrze OPP pod numerem KRS 0000211224, a przyczynisz się do walki z HIV/AIDS, sprawdź wpis … >>>

  Niełatwo pozyskiwać nam fundusze na działalność statutową, ze względu na liczne stereotypy związane z tym kto i jaką drogą się zakaża. Paradoksalnie problem HIV/AIDS dotyczy głównie osób heteroseksualnych w grupie wiekowej 17 -39 lat.

 Z pozyskiwanych środków realizowane są dobre, szlachetne cele – wsparcie działalności jedynego w Trójmieście Punktu prowadzącego Anonimowo i Bezpłatnie testowanie w kierunku HIV, szeroko pojęta profilaktyka HIV/AIDS i narkomanii oraz pomoc psychologiczna i prawna dla osób, które bardzo często w swej chorobie i cierpieniu są wykluczone społecznie, samotne, nieakceptowane przez siebie samych i otoczenie, a także często opuszczone przez najbliższych.

Za rok 2015 zebraliśmy w ramach odpisu 1% kwotę 5.366,30 zł. serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i to nam przekazali swój odpis podatku.

Ze środków tych w 2016r. wsparliśmy finansowo realizowane programy:

1. działalność PKD wykonującego anonimowo i bezpłatnie testy wykrywające HIV,

2. zajęcia profilaktyczno-edukacyjne HIV/AIDS dla uczniów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych,

3. konkurs z zakresu podstawowej wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów sopockich szkół ponadgimnazjalnych,

4. kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS „BEZPIECZNE GRUCHANIE” dla młodzieży akademickiej.

5. Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,

6. Grupa Wsparcia dla osób seropozytywnych,

7. turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny we Władysławowie dla osób seropozytywnych, ich rodzin i ich bliskich,

8. Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla gdańskich szkół gimnazjalnych

Pozostałe środki umieszczono na oprocentowanym koncie, które zostaną wydatkowane na wsparcie finansowe aktualnie realizowanych projektów. …
  Zapoznaj się z naszą dotychczasową działalnością

  Sprawozdania

 

 

  Jak przekazać 1% podatku?Odpowiednie rubryki znajdują się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, oraz PIT-39,
wystarczy, że wpiszesz nasz numer KRS – 0000211224
Wpisujemy obliczoną wcześniej kwotę 1% podatku, którą chcemy przekazać organizacji pożytku publicznego. Otrzymaną sumę należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia 2015r. Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy w terminie do 31 lipca. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Polecamy wersję on-line programu e-pity.Wersja on-line programu e-pity to alternatywny wariant wersji instalacyjnej programu – daje możliwość rozliczania deklaracji rocznych PIT za 2014 rok przez Internet. Jej niewątpliwą zaletą jest brak konieczności ściągania pliku .exe i instalowania programu na własnym komputerze, a także kompatybilność ze wszystkimi najpopularniejszymi systemami operacyjnymi: Windows, Linux i komputerami Mac.
W wersji on-line podatnik ma możliwość wysłania PIT-a przez Internet do systemu e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów lub wydrukowania go w sposób tradycyjny. Możliwe jest także zapisanie wypełnionej deklaracji PIT w pliku PDF i XML na dysku własnego komputera lub w bezpieczny sposób na wirtualnym dysku (chmura) Google Drive
Program e-pity online działa we wszystkich najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome). Żadne dane osobowe nie są zapisywane na serwerze – dane zapisywane są i odczytywane tylko na komputerze użytkownika. Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

 

Na mocy obowiązujących ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, każdy podatnik może odliczyć wydatki z tytułu darowizn na rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (niekoniecznie wpisanych na listę organizacji pożytku publicznego, między innymi na rzecz organizacji pożytku publicznego), w ramach limitu 6% dochodu – osoby fizyczne i 10% osoby prawne.

Ulga dotyczy darowizn dokonanych w okresie pomiędzy 1 stycznia, a 31 grudnia.

Kilka słów o nas.

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego o charakterze non-profit i nie prowadzimy jakiejkolwiek działalności gospodarczej przynoszącej dochód, a wszelkie nasze projekty są realizowane dzięki darowiznom przekazywanym przez LUDZI DOBREJ WOLI i osoby prawne oraz grantom celowym pozyskiwanym z organów administracji publicznej.
Organizacja nasza wspiera osoby zakażone HIV i chore na AIDS oraz walczące z chorobą narkomanii, kreuje postawy obywatelskie mające na celu akceptację społeczną i pomoc środowisku osób dotkniętych cierpieniem, chorobą i uzależnieniem. realizuje nowoczesne programy profilaktyczne w zakresie edukacji i profilaktyki HIV/AIDS oraz narkomanii dla różnych grup społecznych i zawodowych. Prowadzimy jedyny w Trójmieście Punkt wykonujący nonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV. Organizujemy turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych, obchody Światowego Dnia AIDS (1 grudnia) i Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS (3 niedziela maja). Pomoc swą adresujemy do wszystkich w równym stopniu bez względu na tożsamość psychoseksualną czy światopogląd.
Rada Fundacji i jej Zarząd składa się z osób o znakomitym przygotowaniu merytorycznym i wieloletniej praktyce zawodowej w zakresie HIV/AIDS oraz profilaktyki narkomanii. … zobacz >>
Zarząd oraz Rada Fundacji wykonują swoje funkcje społecznie, nie zatrudniamy też żadnych zewnętrznych pracowników, o naszej wiarygodności mówi przyznany przez Krajowy Rejestr Długów Certyfikat „Rzetelna Firma”

 

Więcej informacji na stronach 1% podatku OPP – ulgi i odliczenia

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w ubiegłych latach nam zaufali i przekazali 1% swojego podatku na cele statutowe Fundacji Pomorski Dom Nadziei Możesz wesprzeć naszą działalność przekazując darowiznę na cele statutowe Fundacji Pomorski Dom Nadziei również za pomocą elektronicznego systemu DotPay lub przekazem pocztowym wpisując dane:Fundacja Pomorski Dom Nadziei
ul. Rzączyńskiego 1b/18
80-041 Gdańsk
  druk wpłaty (.xls 31,5 KB)
  numer naszego konta bankowego:


NORDEA BANK POLSKA III O/Gdańsk Nr PL 97 1440 1345 0000 0000 0332 6648


Serdecznie dziękujemy za zaufanie, zrozumienie i dobrą wolę!
Ufamy, że przyłączą się Państwo do wspierania naszych działań.

Zespół Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”