ROK 2014

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

  Jedyny czynny przez cały rok w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV, Od 16 października 2014r. został przeniesiony z dotychczasowego lokalu NZOZ INVICTA obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, wejście nr2, budynek „G”.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 16:00 – 20:00.
Łącznie przez cały rok wykonano 1321 badań, z których 15 dało wynik pozytywny.   Od 2005 roku Fundacja prowadzi w Gdańsku punkt gdzie można bezpłatnie i anonimowo wykonać testy w kierunku HIV. Obecnie mieści się on w Przychodni Ambulatoryjnej przy Pomorskim Centrum Chorób ZakaŸźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18 w budynku „G”. Test można wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 16:00 – 20:00.W latach 2005 – 2014 wykonano 13 621 badań, z których 194 dało wynik pozytywny:2005: 1132 badania – 16 plus
2006: 1063 badania – 18 plus
2007: 1400 badań – 19 plus
2008: 1585 badań – 11 plus
2009: 1825 badań – 28 plus
2010: 1253 badania – 26 plus
2011: 1261 badań – 22 plus
2012: 1393 badania – 25 plus
2013: 1388 badań – 14 plus
2014: 1321 badań – 15 plus

 

 

2. Turnus terapeutyczno-integracyjny  

Dziesiąty już turnus terapeutyczno – integracyjny dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei miał miejsce po raz pierwszy w Domu Wczasowym „Koral” w Chłapowie, u nasady Półwyspu Helskiego na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie przebywaliśmy w dniach 1-6 września. Teren ten pozostając poza ingerencją człowieka stanowi w pełni naturalne środowisko. Chronione gatunki roślin oraz zwierząt, malownicze krajobrazy i wyjątkowy wąwóz chłapowski to elementy dziewiczej przyrody, która nie zmienia się od wieków. Uczestnikami turnusu były 22 seropozytywne osoby i ich bliscy w wieku 22-59 lat, ponadto było z nami sześcioro małych dzieci uczestników. Wszystkie przewidywane punkty programu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Znakomicie został oceniony wykład lekarza, bardzo dobrze przyjęto temat spotkań z terapeutami („Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”) oraz sposób ich prowadzenia. Powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje z lekarzem, które wyjaśniały uczestnikom wszelkie wątpliwości Jeśli dodamy do tego znakomite warunki mieszkaniowe i wyżywienie oraz bardzo dobrą atmosferę panującą w grupie i dobrą pogodę, pozwoliło to na znakomitą regenerację psychofizyczną i zdecydowanie można stwierdzić, że zaplanowane cele zostały w 100% zrealizowane. Turnus zrealizowano ze środków pozyskanych z Gminy Miasta Gdańsk, firm farmaceutycznych Abbvie Jansen-Cilag oraz środków własnych fundacji. Wszystkim darczyńcom i grantodawcom – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.
wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf

3. EDUKACJA

 • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

 

 

W roku 2014 projektem „Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych” zostało objętych 123 uczniów i uczennic z 6 klas III Gimnazjum nr 7 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku przy ul. E. Hoene 6. Spośród wszystkich osób, które wzięły udział w dwugodzinnych warsztatowych zajęciach edukacyjnych nt. HIV/AIDS (6 warsztatów), 19 zdecydowało się na udział w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Obok krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej problematykę HIV/AIDS, uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach pobudzających sferę emocjonalną – metoda ta zwiększa możliwość zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań ich uczestników i uczestniczek zajęć w przyszłości. W trakcie warsztatowych zajęć edukacyjnych młodzież została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS z atrakcyjnymi nagrodami, co motywowało do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i słuchawki.
Dzięki projektowi:

 • popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki,
 • zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),
 • promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,
 • zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS,
 • stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.

Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>pdf Fotogaleria: czytaj więcej
 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”
  Program ten corocznie spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która często uważa, że były to najciekawsze i najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. Projekt nasz jest systematycznie ewaluowany a wyniki ewaluacji wpływają na zmiany zarówno w treści jak też formie przekazu. Staramy się aby był nowoczesną formą edukacyjną atrakcyjną dla odbiorców. Projekt jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy edukacyjne „Pozytywnie Otwarci” i jest pierwszym projektem profilaktycznym naszej organizacji realizowanym nieprzerwanie od 2005 roku. Corocznie bierze w nim udział ok. 50-70 klas drugich i trzecich, do grudnia 2014 łącznie uczestniczyło w zajęciach około 14 933 uczniów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2014 roku przeprowadziliśmy projekt dla 74 klas, w którym uczestniczyło 1684 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz środki własne Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf
 • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2014 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  Projekt „Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2014 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
W roku 2014 projektem „Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” objęliśmy 55 uczniów i uczennic z 2 sopockich szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Handlowych. Był on uzupełnieniem projektu „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież”, aby motywować jego uczestników do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Polegał na przeprowadzeniu na terenie szkół konkursu w formie testu wielokrotnego wyboru i wyłonieniu w każdej z nich 3 osób z największym zasobem wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS i nagrodzeniu ich cyfrowymi aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami mp4 i słuchawkami.
Dzięki projektowi:

 • rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych,
 • popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS,
 • zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS,
 • podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS,
 • zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.

Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
Fotogaleria: czytaj więcej
 • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

  Kampanią informacyjno – edukacyjną dotyczącą HIV/AIDS „Bezpieczne gruchanie” w 2014r. objęliśmy szacunkowo 950 studentów i studentek z 3 uczelni: Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wyżej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Akcje trwały po 3 – 4 godziny i polegały na ustawieniu ekspozycji stoiskowej na terenie danej uczelni w miejscu uczęszczanym przez jej słuchaczy i słuchaczki, którzy mogli tam otrzymać ulotki i broszury o HIV/AIDS i bezpiecznych zachowaniach seksualnych rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (wydano około 1150) oraz gadżety promujące miejsca, w których anonimowo i bezpłatnie można wykonać badanie krwi w kierunku HIV: długopisy (wydano około 200), ołówki (wydano około 120), smycze (wydano około 200) i wlepki (wydano około 500). W międzyczasie edukatorki przeprowadzały quizy wiedzy o HIV/AIDS, za których poprawne rozwiązanie można wygrać koszulki lub torby na dokumenty z oryginalnym logo kampanii z gołąbkami (w nagrodę wydano około 240 koszulek i 45 toreb). Pytania quizowe zostały dobrane tak, aby były pretekstem do rozmowy o drogach zakażenia, promowały bezpieczne zachowania seksualne oraz poruszały ważne sprawy związane z problematyką HIV/AIDS. Każdy quiz był rozwiązywany przy edukatorce, aby na bieżąco rozmawiać, dopowiadać ważne treści profilaktyczne i wyjaśniać wszelkie kwestie sporne dotyczące tematu.
Dzięki projektowi:
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– popularyzowaliśmy i rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS wśród młodzieży akademickiej,
– podwyższaliśmy wiedzę młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
– promowaliśmy bezpieczne zachowania seksualne,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy badania w kierunku HIV/AIDS, m.in. w gdańskim Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Przychodni Ambulatoryjnej przy Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, wejście nr 2, budynek „G”.
Projekt został zrealizowany ze środków własnych Fundacji oraz Urzędów Miast Gdańsk i Sopot.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf

 

 

Fotogaleria: czytaj więcej
4. Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny   W 2014 roku kontynuowaliśmy realizację stałych projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 lok. 118 w Gdańsku. Dzięki wsparciu finansowym Gminy Miasta Gdańsk i środkom własnym we wtorki w godz. 16:30 – 18:30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.16:30 – 18:30 spotyka się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych.
Serdecznie zapraszamy.
5. International AIDS Candlelight Memorial w Gdańsku Już po raz piaty w Gdańsku w trzecią niedzielę maja odbył się event z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS. Na całym świecie z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial co roku odbywają się podobne obchody. W tym dniu, w Gdańsku w Kościele św. Jana została odprawiona Msza św. min. w intencji zmarłych na tą nadal nieuleczalną chorobę. Obchody po raz kolejny zorganizowała Fundacja „Pomorski Dom Nadziei”. W kościele zebranych było kilkaset osób, na zakończenie wolontariusze Fundacji rozdali uczestnikom mszy czerwone balony wypełnione helem, które zostały wypuszczone przez wszystkich, jako wyraz pamięci o zmarłych w wyniku AIDS. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach Zmarłych na AIDS, jest jedną z największych i najstarszych kampanii społecznych organizowanych w ramach programu Global Health Council.

Fotogaleria: czytaj więcej

6. Światowy Dzień AIDS – Sopot 1 XII 2014 r.

1 XII 2014 roku, Światowy Dzień AIDS wspólnie z sopockim Caritasem i Sanepidem zorganizowaliśmy w Sopocie. Pod kościołem św. Jerzego zapłonęły czerwone znicze będące wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV.

Fotogaleria: czytaj więcej

ROK 2013

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

powiększ obraz

  W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Łącznie przez cały rok wykonano 1388 badań, z których 14 dało wynik pozytywny. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV

 

 

2. Turnus terapeutyczno-integracyjny   Nadmorski Jantar stał się po raz dziewiąty miejscem edukacji i integracji dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei. Przebywaliśmy na Mierzei Wiślanej w dniach 25-30 sierpnia. Uczestnikami turnusu było 19 seropozytywnych osób i ich bliskich w wieku 22-59 lat, ponadto było z nami sześcioro małych dzieci uczestników. Wszystkie przewidywane punkty programu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Znakomicie został oceniony wykład lekarza, bardzo dobrze przyjęto temat spotkań z terapeutami („Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”) oraz sposób ich prowadzenia. Powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje z lekarzem, które wyjaśniały uczestnikom wszelkie wątpliwości Jeśli dodamy do tego przystające do ceny warunki mieszkaniowe i żywieniowe oraz bardzo dobrą atmosferę panującą w grupie i wspaniałą pogodę, pozwoliło to na znakomitą regenerację psychofizyczną i zdecydowanie można stwierdzić, że zaplanowane cele zostały w 100% zrealizowane. Turnus zrealizowano ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Gdańsk, oraz środków własnych fundacji.
Naszym darczyńcom i grantodawcy – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf                        

3. EDUKACJA

 • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

 

 

W roku 2013 projektem „Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych” zostało objętych 100 uczniów i uczennic z 6 klas III Gimnazjum nr 7 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku przy ul. E. Hoene 6 (2 klasy zostały połączone). 100 osób brało udział w dwugodzinnych warsztatowych zajęciach edukacyjnych nt. HIV/AIDS (5 warsztatów), 12% z nich – w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Obok krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej problematykę HIV/AIDS, uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach pobudzających sferę emocjonalną – metoda ta zwiększa możliwość zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań ich uczestników i uczestniczek zajęć w przyszłości. W trakcie warsztatowych zajęć edukacyjnych młodzież została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS z atrakcyjnymi nagrodami, co motywowało do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i słuchawki.
Dzięki projektowi:
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki, – zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach), – promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV, – zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS, – stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>pdf Fotogaleria: czytaj więcej
 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”
 Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna” Pierwszy projekt profilaktyczny realizowany przez naszą organizację nieprzerwanie od 2005 roku. Corocznie bierze w nim udział ok. 50-70 klas drugich i trzecich, pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. Projekt jest systematycznie ewaluowany a wyniki ewaluacji wpływają na zmiany zarówno w treści jak też formę przekazu tak aby był na miarę nowoczesnych form edukacyjnych akceptowanych przez młodzież. Projekt jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy edukacyjne „Pozytywnie otwarci”. W roku 2013 podobnie jak w latach ubiegłych cele główne projektu osiągnęły ponad 90% efektywność ich realizacji. W 2013 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie.
Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2013 roku przeprowadziliśmy 61 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 1626 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz środki własne Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2013 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
  Projekt „Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2013 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
W roku 2013 projektem ” W roku 2013 projektem „Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” objęliśmy 99 uczniów i uczennic z 3 sopockich szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 . Był on uzupełnieniem projektu „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież”, aby motywować jego uczestników do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Polegał na przeprowadzeniu na terenie szkół konkursu w formie testu wielokrotnego wyboru i wyłonieniu w każdej z nich 3 osób z największym zasobem wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS i nagrodzeniu ich cyfrowymi aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami mp4 i słuchawkami.
Dzięki projektowi:
– rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych, – popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, – zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS, – podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS, – zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS, – promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, – zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS, – stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi. Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
Fotogaleria: czytaj więcej
 • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

  Kampania „Bezpieczne gruchanie” zakładała cele:

 • zwiększanie świadomości młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • popularyzacja i rozwijanie zainteresowania tematem HIV/AIDS,
 • podwyższanie wiedzy młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
 • promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,
 • zwalczanie stereotypów oraz promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • promowanie adresu gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2, przy NZOZ INVICTA).


Grupa docelowa liczyła szacunkowo 2700 studentek i studentów:
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8,
Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1.
Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 5.
Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni,
Akademii Morskiej w Gdyni,
Nadwiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie
Edukacja młodzieży akademickiej odbywała się przy pomocy ulotek i broszur informacyjno – edukacyjnych rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS (wydano około 500) oraz rozmów i rozwiązywania quizów wiedzy z certyfikowanymi Edukatorkami HIV/AIDS (w nagrodę wydano około 460 koszulek). Dodatkowo informacje o siedzibie gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego były dostępne na długopisach (wydano około 125), ołówkach (wydano około 750), brelokach (wydano około 220) i smyczach (wydano około 400) oraz antystresach (wydano ok. 50, torbach na dokumenty – ok. 50) i nalepkach – ok. 1500. Każda akcja trwała 3 godziny.
Projekt został zrealizowany ze środków Gmin Miast Gdańsk i Sopot, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Fundacji.

 

Fotogaleria: czytaj więcej
4. Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny   W 2012 roku rozpoczęliśmy realizację stałych projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w nowym Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku. Dzięki wsparciu finansowym Fundacji Energa, środkom własnym i Gminy Miasta Gdańsk we wtorki (godz. 17.00 – 19.00) i piątki (godz. 18.00 – 20.00) można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.17.00 – 19.00 dpotyka się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych.
Serdecznie zapraszamy.


International AIDS Candlelight Memorial w Gdańsku
Po raz trzydziesty w 110 krajach na całym świecie z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS. W Gdańsku po raz trzeci w trzecią niedzielę maja w Kościele św. Jana została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych na tą nadal nieuleczalną chorobę. Obchody po raz kolejny zorganizowała Fundacja „Pomorski Dom Nadziei”. W kościele zebranych było kilkaset osób. Na zakończenie organizatorzy rozdali czerwone balony wypełnione helem. Baloniki te, wypuszczone jednocześnie przez wszystkich, jako wyraz pamięci o zmarłych w wyniku AIDS, pofrunęły do Nieba.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

Światowy Dzień AIDS – Sopot 1 XII 2013 r.

1 XII 2012 roku, Światowy Dzień AIDS wspólnie z Caritas oraz Sanepid zorganizowaliśmy w Sopocie. Pod kościołem św. Jerzego zapłonęły czerwone znicze będące wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV.

Fotogaleria: czytaj więcej

 

Nagroda dla wolontariusza

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż zarząd Fundacji Pomorski Dom Nadziei uhonorował wolontariuszkę Aleksandrę Bieniasz – Wiszniewską nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł.
Nagrodę przyznaliśmy za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz naszej Fundacji w ramach wolontariatu i wkład w realizację działań statutowych naszej organizacji.

ROK 2012

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

powiększ obraz

  W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Razem przez cały rok wykonano 1392 badania, z których 25 okazało się pozytywnymi. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV

 

 

2. Turnus terapeutyczno-integracyjny   Nadmorski Jantar stał się po raz ósmy miejscem edukacji i integracji dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei. Przebywaliśmy na Mierzei Wiślanej w dniach 26-31 sierpnia. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta Gdańsk i własnym Fundacji. Uczestnikami turnusu było 15 seropozytywnych osób i ich bliskich w wieku 21-56 lat. Wszyscy brali czynny udział w warsztatach terapeutycznych oraz wykładzie lekarza. Ponadto było z nami czworo małych dzieci uczestników. W sumie zrealizowanych zostało po 8 godzin warsztatów terapeutycznych z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz przeprowadzony został wykład dr Marii Jankowskiej (6 godz.), po którym odbyły się dwugodzinne indywidualne konsultacji medyczne. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykład lekarza wraz z konsultacjami zwiększył poziom wiedzy o HIV i AIDS, a warsztaty z psychologiem i terapeutą pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów.
Naszym darczyńcom – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf                  

3. EDUKACJA

 • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

 

 

  W ramach w/w projektu w roku 2012 tradycyjnie już zostało przeprowadzonych 5 dwugodzinnych warsztatów dla 103 uczniów i uczennic klas III Gimnazjum nr 7 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. 59 osób zdecydowało się na udział w Konkursie wiedzy o HIV/AIDS, który dla młodzieży gimnazjalnej odbył się po raz pierwszy. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i nośnik danych pendrive.
Dzięki projektowi:
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki,
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),
– promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS,
– stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>pdf Fotogaleria: czytaj więcej
 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”

 

 

 Od 2005 roku Fundacja realizuje program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież” adresowany do uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli.   W 2012 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie, a dzięki środkom pozyskanym od Krajowego Centrum ds. AIDS mogliśmy kontynuować zajęcia w Pruszczu Gdańskim. Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2012 roku przeprowadziliśmy 67 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 1819 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie, Krajowe Centrum ds. AIDS oraz środki własne Fundacji. Dodatkowo w Sopocie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”, w którym wzięło udział 19 osób, zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych.


wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf

wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia dla nauczycieli w Sopocie: >>>pdf

 

 

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2012 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

 

 

  Konkursy Wiedzy o HIV/AIDS są realizowane na terenie gdańskich i sopockich szkół ponadgimnazjalnych od 2009 r. W roku 2012 wzięło w nich udział 176 uczniów i uczennic 4 sopockich szkół. W każdej z nich laureatki i laureaci Konkursu zostali wyróżnieni nagrodami: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp4 i nośniki danych pendrive.
Dzięki projektowi:
– rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych,
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS,
– zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS,
– podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS,
– zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS,
– stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf

 

 

Fotogaleria: czytaj więcej

 

 

 • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

 

  Trzecia edycja Kampanii zrealizowana wiosną 2012 r. objęła około 2000 studentek i studentów Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie i Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Edukacja młodzieży akademickiej odbywała się przy pomocy ulotek i broszur informacyjno – edukacyjnych rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz rozmów i rozwiązywania quizów wiedzy z certyfikowanymi Edukatorkami HIV/AIDS z atrakcyjnymi koszulkami jako nagrody. Dodatkowo informacje o siedzibie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego były dostępne na długopisach, ołówkach i smyczach. Na ekspozycjach stoiskowych dostępne były także prezerwatywy.
Dzięki projektowi:
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– popularyzowaliśmy i rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS wśród młodzieży akademickiej,
– podwyższaliśmy wiedzę młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
– promowaliśmy bezpieczne zachowania seksualne,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy adres siedziby gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2, przy NZOZ Invicta), gdzie anonimowo i bezpłatnie można wykonać badanie w kierunku HIV.
Projekt został zrealizowany ze środków własnych Fundacji, Gmin Miast Gdańsk i Sopot oraz dzięki wyróżnieniu w konkursie innowacyjnych programów profilaktycznych „Pozytywnie Otwarci”.

Fotogaleria: czytaj więcej

 

 

4. Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny   W minionym roku rozpoczęliśmy realizację projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w nowym Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku. Dzięki finansowym środkom własnym i Gminy Miasta Gdańsk we wtorki (godz. 17.00 – 19.00) i piątki (godz. 18.00 – 20.00) można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.17.00 – 19.00 odbywa się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych. Zapraszamy.

Projekt „Streetworking Euro 2012”Projekt „Streetworking Euro 2012” rozpoczęliśmy od szkolenia osób uczestniczących w akcji promowana bezpieczniejszych zachowań wśród kibiców. Przez pierwszy tydzień trzygodzinnych dyżurów w okolicach stadionu, w strefie kibica oraz na starówce gdańskiej, nasi streetworkerzy rozdali kilka tysięcy prezerwatyw i kilkanaście tysięcy ulotek edukacyjno-profilaktycznych. Celem naszej akcji podczas mistrzostw jest przede wszystkim przeciwdziałanie nowym zakażeniom HIV oraz zapobieganie innym chorobom przenoszonym drogą płciową. Projekt realizowany jest wspólnie z Safe Games Polska, Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Krajowym Centrum ds. AIDS. W akcji uczestniczy także Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krytyka Polityczna, Bezpieczeństwo Kobiet 2012 oraz Straż Miejska w Gdańsku. Do akcji dołączyła także gdańska Policja oraz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku, która oprócz wsparcia psychicznego zapewniła naszym wolontariuszom miejsce na przebranie i na przechowanie tysięcy ulotek edukacyjnych oraz prezerwatyw.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
Kierownikiem naszego projektu była Ania Michalska. … czytaj więcej

  „Dzień Dziecka” naszych małych podopiecznych Postanowiliśmy zorganizować „Dzień Dziecka” w miejscu przeznaczonym zarówno dla małych, jak i większych dzieci, również dla opiekunów. Impreza odbyła się 16.06.2012 o godzinie 13.00 w „Loopy’s Word” w Gdańsku. Zabawa trwała około trzech godzin. Przybyło 9 dzieci z opiekunami. Uczestnicy mieli do dyspozycji pakiet Vik czyli „very import ant kids”. Zawarte było w nim wszystko co ma do zaoferowania ta placówka – dostęp do takich atrakcji jak :
przejazd kolejką elektryczną, jazda elektrycznymi samochodami, zjeżdżalnie, pneumatyczne pistolety, rowerki, baseny z piłkami, gry playstation.
Podczas zabawy odbył się poczęstunek dla maluszków przygotowano : tort ,lody, napoje, nugetsy, szampan, dodatkowo każde z dzieci mogło wykorzystać 10 złoty w firmowej restauracji . Dla dorosłych była kawa. Dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe. Niektóre z nich były tam po raz pierwszy. Wiek uczestników był zróżnicowany od roczku do 15 roku życia. Listę uczestników została ustalona w uzgodnieniu z lekarzami i personelem medycznym Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańsku . Spotkaliśmy się wszyscy jak jedna rodzina bez barier i zahamowań. Nasze Dzieci były bardzo szczęśliwe. Maluszki przeżyły ten dzień bardzo intensywnie i z wielką radością. Cel zabawy został osiągnięty – Uśmiech dziecka to najlepszy dowód że się udało.
Zabawa mogła być zorganizowana dzięki środkom przekazanym przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

  ZABAWA MIKOŁAJKOWA W 2012 roku Fundacja nasza zorganizowała zabawę Mikołajkową, która odbyła się dnia 6 grudnia 2012 roku o godz. 17.00 w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym Fundacji Pomorski Dom Nadziei przy ul. Wita Stwosza 73. Zabawa była wyśmienita, dzieci bawiły się wybornie, a w programie mogły wziąć udział w: tańcach z Mikołajem, nauce tańca skrzatów oraz zabawach plastycznych. Zabawa została zorganizowana dzięki naszym niestrudzonym wolontariuszom w szczególności Basi Cierockiej, Oli Bieniasz-Wiszniewskiej oraz Jankowi Sugalskiemu.

Światowy Dzień AIDS – Sopot 1 XII 2012 r.

1 XII 2012 roku, Światowy Dzień AIDS wspólnie z Caritas oraz Sanepid zorganizowaliśmy w Sopocie. Pod kościołem św. Jerzego zapłonęły czerwone znicze będące wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

ROK 2011

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

powiększ obraz

  W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Razem przez cały rok wykonano 1261 badań, z których 22 okazały się pozytywnymi. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV

 

 

2. Turnus terapeutyczno-integracyjny
  W pierwszych dniach września zorganizowany został w miejscowości Jantar na Mierzei Wiślanej już po raz 7 turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji. Uczestnikami tegorocznego turnusu ze względu na kryzys było tylko 18 osób, z których 16 to niebiorący narkomani żyjący z HIV/AIDS w wieku 25-54 lata, pozostali to zakażeni inną drogą i ich bliscy. Dodatkowo w programie uczestniczyła 3 dzieci podopiecznych Fundacji. Wszyscy dorośli brali czynny udział w warsztatach terapeutycznych oraz wykładzie lekarza, przy okazji którego okazało się jak bardzo zróżnicowana była ich wiedza o chorobie. W sumie zrealizowanych zostało po 8 godzin warsztatów terapeutycznych z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz przeprowadzony został sześciogodzinny wykład lekarza. Po wykładzie odbyły się cieszące się dużym powodzeniem indywidualne konsultacje o charakterze zarówno medycznym, jak interwencji kryzysowej. Specyfika turnusu, status serologiczny jego uczestników, niejednokrotnie nie zaakceptowanie choroby oraz sytuacja w jakiej się oni znajdują, często powoduje trudne sytuacje wymagające interwencji medyczno – psychologicznych. Szczególnie ważna jest tu rola lekarza, który przez swoją wiedzę i doświadczenie może dać nadzieję osobie zakażonej na długie życie z tą chorobą. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykład lekarza znacząco zwiększył poziom wiedzy o HIV, AIDS i HCV, a warsztaty z psychologiem i terapeutą uzależnień pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów.
Program został zrealizowany samodzielnie przez Fundację „Pomorski Dom Nadziei” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańsk, firm farmaceutycznych Abbott Laboratories Poland, Boehringer Ingelheim oraz firmy Argo S.A. i środków własnych.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf                        

3. EDUKACJA

 • Program „Warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej”


  W ramach projektu „Warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. HIV/AIDS dla młodzieży gimnazjalnej” w roku 2011 zostało przeprowadzonych 5 dwugodzinnych warsztatów dla 66 uczniów i uczennic klas III Gimnazjum nr 7 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. Ich celem były następujące rezultaty:

 • popularyzacja tematu i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS u gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistek,
 • zwiększenie świadomości młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższenie ich wiedzy o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),
 • wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,
 • zmniejszenie stereotypów oraz wypromowanie przekonań, opinii i postaw społecznych budujących tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS.

Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji wpływają na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież gimnazjalna w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Można zakładać, że warsztatowe zajęcia edukacyjne nt. problematyki HIV/AIDS przyczynią się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>pdf

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”
 Od 2005 roku Fundacja realizuje program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież” adresowany do uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli.
W 2011 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie. Nową szkołą w Gdańsku, która w 2011 roku rozpoczęła współpracę z fundacją było I LO im. Mikołaja Kopernika. We wrześniu 2011 projekty „Profilaktyka HIV/AIDS” i „Bezpieczne Gruchanie” wygrały w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze i najbardziej kreatywne projekty i są laureatami projektu: „Pozytywnie otwarci” , konkursu pod patronatem Krajowego Centrum ds. AIDS, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Służby Zdrowia na najbardziej nowatorskie i innowacyjne projekty z zakresu HIV/AIDS. Dzięki tym grantom fundacja przeprowadziła zajęcia dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Pruszczu Gdańskim, Żukowie i Kartuzach. Zajęcia te zostały bardzo wysoko ocenione przez młodzież a wyniki ankiet ewaluacyjnych znacznie przewyższają ocenami ewaluację Trójmiejskich szkół.

 • Projekt ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
    Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2011 roku przeprowadziliśmy 81 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 2108 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej.
  Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie i środki własne Fundacji.
  Dodatkowo w Sopocie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”, w którym wzięło udział 16 osób, zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych.

  wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
  wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf

  wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia dla nauczycieli w Sopocie: >>>pdf

  Wykaz wszystkich szkół, w których w latach 2005-2011 realizowaliśmy program: >>>pdf

  powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
  powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
  powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Konkurs wiedzy o HIV/AIDS


  Konkursy Wiedzy o HIV/AIDS są realizowane na terenie gdańskich i sopockich szkół ponadgimnazjalnych od 2009 r. Mają na celu następujące rezultaty:

 • wzrost zainteresowania tematem HIV/AIDS młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • zwiększenie świadomości i wzrost wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS,

spopularyzowanie tematyki HIV/AIDS,

 • wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • zminimalizowanie stereotypów o HIV i AIDS oraz wypromowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • stworzenie uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami i uczennicami.

Powyższe cele służą kreacji postaw, opinii i przekonań młodzieży, które są fundamentem postępowania, m.in. przy dokonywaniu wyboru, czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież, w przeróżnych sytuacjach społecznych, m.in. z rówieśnikami, może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Mamy nadzieję zatem, że projekt „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS” przyczynia się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS.
Rezultaty projektu zostały zmierzone przy pomocy ankiet ewaluacyjnych dołączonych do kwestionariuszy z pytaniami testowymi. Wyniki ankiet potwierdzają, że program „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS”, osiąga zakładane rezultaty.
W każdej ze szkół laureatki i laureaci „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” zostali wyróżnieni nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp4, nośniki danych pendrive) zakupionymi ze środków finansowych Gmin Miast Gdańsk i Sopot oraz środków własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu:
1. w Gdańsku >>>pdf
2.w Sopocie >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Kampania informacyjno – edukacyjna „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

  Realizowana w roku maju i czerwcu 2011 r. Kampania informacyjno – edukacyjna na temat HIV/AIDS „BEZPIECZNE GRUCHANIE” objęła swym zasięgiem około 2000 studentek i studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku.„BEZPIECZNE GRUCHANIE” miało na celu następujące rezultaty:

 • zwiększenie świadomości gdańskiej młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • spopularyzowanie i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS wśród gdańskiej młodzieży akademickiej,
 • podwyższenie wiedzy gdańskiej młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
 • wypromowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,
 • zniwelowanie stereotypów oraz wy promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • wypromowanie adresu siedziby Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Gdańsku.

Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji mogą wpływać na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. na ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież akademicka w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Wyrażamy zatem nadzieję, że kampania „BEZPIECZNE GRUCHANIE” przyczynia się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie. Podczas Kampanii realizator/-ki „BEZPIECZNEGO GRUCHANIA” uruchamiali ekspozycje stoiskowe z prezentacją multimedialną odtwarzaną na laptopie, rekomendowanymi przez Krajowe Centrum ds. AIDS ulotkami i broszurami informacyjno – edukacyjnymi promującymi wiedzę o HIV/AIDS i bezpieczne zachowania seksualne, pakietami edukacyjnymi z prezerwatywami oraz z przyborami szkolnymi (długopisy, ołówki) i smyczami promującymi siedzibę Punktu Informacyjno – Diagnostycznego w Gdańsku. W międzyczasie edukatorki przeprowadzały quizy wiedzy o HIV/AIDS, które cieszyły się dużym zainteresowaniem z powodu nagród w postaci koszulek z nietuzinkowym logo i tytułem kampanii. Pytania quizowe zostały dobrane tak, aby były pretekstem do rozmowy o drogach zakażenia HIV, promowały bezpieczne zachowania seksualne oraz poruszały ważne sprawy związane z problematyką HIV/AIDS. Każdy quiz był rozwiązywany przy edukatorce, aby na bieżąco rozmawiać, dopowiadać ważne treści profilaktyczne i wyjaśniać wszelkie kwestie sporne dotyczące tematu.
Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Kampania została zorganizowana przy współpracy gdańskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Poland. Dodatkowo na w/w uczelni odbył się wykład „Psychospołeczne i psychoseksualne aspekty HIV/AIDS”. Łącznie wydanych zostało: 200 koszulek, 300 ołówków, 300 długopisów, 110 smyczy, 500 pakietów edukacyjnych z prezerwatywami oraz około 1000 ulotek.
Projekt xostał zrealizowany ze środków Gminy Miasta Gdańsk oraz własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

4. Obchody Światowego Dnia AIDS w Gdańsku.

  Czy HIV jest realnym zagrożeniem podczas zbliżających się Mistrzostw Euro 2012? Jakie działania w związku z rozpowszechnianiem wiedzy na temat choroby podejmą pomorskie fundacje i sanepid oraz w jaki sposób miejskie służby przygotowują się do pracy z osobami zakażonymi? Odpowiedzi m.in. na te pytania udzielali uczestnicy konferencji naukowej „Euro 2012 – wróć zdrowy”, którą we wtorek w Dworze Artusa zorganizował Urząd Miejski w Gdańsku we współpracu z m.in. naszą organizacją. … czytaj więcej
1 grudnia pod fontanną Neptun w Gdańsku, gdzie zapalone zostałyą zapalone znicze ułożone w kształcie „czerwonej kokardki”, symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS.

ROK 2010

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
  Działający od 205r. w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej przy ul. Długiej, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV niezrozumiałą decyzją władz samorządowych zostały przeniesione! Od połowy lutego 2010r. jedyny w Trójmieście PKD rozpoczął działalność w NZOZ INVICTA obok Dworca Gdańsk Gł. ul Podwale Grodzkie 2. Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 21.00. Razem przez cały rok wykonano 1253 badania, z których aż 26 okazało się pozytywnymi. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV

 

 

2. Turnus terapeutyczno-integracyjny
  W pierwszych dniach września zorganizowany został w miejscowości Jantar na Mierzei Wiślanej już po raz 6 turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji. Niestety, z powodu mniejszych od planowanych pozyskanych środków uczestnikami turnusu było tylko 21 osób, z których 18 to niebiorący narkomani żyjący z HIV/AIDS w wieku 21-54 lata. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykład dr n.med. Marii Jankowskiej – lekarza-specjalisty chorób zakaźnych, znacząco zwiększył poziom wiedzy o HIV i AIDS, Po wykładzie odbyły się cieszące się dużym powodzeniem indywidualne konsultacje o charakterze zarówno medycznym, jak i interwencji kryzysowej. Specyfika turnusu, status serologiczny jego uczestników, niejednokrotnie nie akceptowanie choroby oraz sytuacja w jakiej się oni znajdują, Warsztaty z psychologiem (mgr Sylwia Milczarek-Wołodko) i terapeutą uzależnień (mgr Adam Hęćko) pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów.
Program został zrealizowany samodzielnie przez Fundację „Pomorski Dom Nadziei” przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Gdańsk, firmy farmaceutycznej Abbott Laboratories Poland oraz firm prywatnych i środków własnych.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf .pdf(48 kB)

 

     

     

     

     

 

3. EDUKACJA

 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”


 Realizowany od 2005r. program, adresowany do uczniów klas drugich i trzecich, spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wyraża opinię, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. W 2010r. projekt prowadziliśmy w szkołach ponadgimnazjalnych w Sopocie, Gdańsku i Pruszczu Gdańskim.
Cykl zajęć z młodzieżą „Profilaktyka HIV/AIDS” ma za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. W jakim stopniu spełnił swe założenia – pokaże przyszłość.
Zajęcia z jedną grupą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w jednodniowych odstępach, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Bardzo dobrze zostały odebrane spotkania z zakażonym HIV byłym narkomanem opowiadającym o swoim życiu. Łącznie przeprowadziliśmy 63 czterogodzinne spotkania, w których uczestniczyło 1563 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie i środki własne Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Konkurs wiedzy o HIV/AIDS


  Realizowany po raz drugi projekt „Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” miał na celu następujące rezultaty:

 • wzrost zainteresowania tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w gdańskich i sopockich szkołach ponadgimnazjalnych,
 • zwiększenie świadomości i wzrost wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • spopularyzowanie tematyki HIV/AIDS,
 • wypromowanie zachowań bezpiecznych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • zminimalizowanie stereotypów o HIV i AIDS oraz wypromowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • stworzenie uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi uczniami i uczennicami.

Powyższe cele służyły kreacji postaw, opinii i przekonań młodzieży, które są fundamentem postępowania, m.in. przy dokonywaniu wyboru, czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież, w przeróżnych sytuacjach społecznych, m.in. z rówieśnikami, może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Mamy nadzieję zatem, że projekt &quo;Konkurs wiedzy o HIV/AIDS” przyczynił się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS.
Rezultaty projektu zostały zmierzone przy pomocy ankiet ewaluacyjnych dołączonych do kwestionariuszy z pytaniami testowymi. Wyniki ankiet potwierdzają, że program „Konkurs wiedzy o HIV/AIDS”, osiąga zakładane rezultaty.
W każdej ze szkół laureatki i laureaci „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” zostali wyróżnieni nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, nośniki danych pendrive) zakupionymi ze środków finansowych współorganizatorów programu – Urzędów Miast Gdańsk i Sopot oraz środków własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu:
1. w Gdańsku >>>pdf
2.w Sopocie >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Kampania informacyjno – edukacyjna „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

  Ten nowy, skierowany do młodzieży akademickiej, projekt dotyczący tematyki HIV/AIDS miał na celu następujące rezultaty:

 • zwiększyć świadomość młodzieży w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • wypromowanie adresu i godzin pracy nowej siedziby Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego w Gdańsku wykonującego anonimowo i bezpłatnie testy wykrywające HIV i oferującego poradnictwo przed i po teście,
 • spopularyzowanie i rozwinięcie zainteresowania tematem HIV/AIDS,
 • podwyższenie wiedzy młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
 • wypromowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,
 • zniwelowanie stereotypów oraz wy promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS.

Wiedza i świadomość kreują postawy, opinie i przekonania, a także niszczą nieprawdziwe stereotypy o HIV/AIDS. W konsekwencji mogą wpływać na zachowania i postępowanie odbiorców programu, m.in. na ich wybór czy podjąć ryzykowne zachowanie, czy go uniknąć. Dodatkowo wyposażona w wiedzę młodzież akademicka w różnych sytuacjach społecznych może promować swe poglądy w zakresie HIV/AIDS podważając i osłabiając przez to nieprawdziwe stereotypowe wyobrażenia na temat tego kto i jaką drogą może zakazić się HIV. Wyrażamy zatem nadzieję, że kampania „BEZPIECZNE GRUCHANIE” przyczyni się do powstrzymywania rozwoju epidemii HIV/AIDS w szerszym zakresie.
Czynne było stoisko z ulotkami, długopisami, ołówkami, spinaczami i smyczami promującymi Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny wykonujący testy wykrywające HIV, a dla osób rozwiązujących test wiedzy o HIV/AIDS czekały koszulki.
Była to przede wszystkim okazja by porozmawiać z certyfikowanymi Edukatorami HIV/AIDS, dopytać i wyjaśnić kwestie sporne.
Szacujemy, że Kampania „BEZPIECZNE GRUCHANIE” objęła swym zasięgiem około 3000 dziennych stacjonarnych studentek i studentów następujących gdańskich uczelni wyższych:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku,
 • Politechnika Gdańska,
 • Uniwersytet Gdański.

Realizatorzy projektu zachęcali osoby korzystające z ulotek, materiałów promocyjnych do rozwiązywania quizu wiedzy o HIV/AIDS. Udzielono 300 porad i konsultacji, a 158 osób rozwiązywało test.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

4. Światowy Dzień AIDS 2010

  „Epidemiologia zakażenia HIV – 2010”, „Zrób test – daj szansę swojemu dziecku”, „Czy czeka nas epidemia chorób przenoszonych drogą płciową” i inne tematy były poruszane podczas konferencji naukowej, zorganizowanej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS w Dworze Artusa w Gdańsku. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „HIV/AIDS – zadbajmy o zdrowie naszych dzieci”. Konferencja więcej o konferencji została zorganizowana przez Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy m.in. z Fundacją Pomorski Dom Nadziei.
Po konferencji jej uczestnicy wraz z przechodniami zapalili, przy „Fontannie Neptuna”, ułożone w kształcie czerwonej kokardki znicze – symbol solidarności się z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

ROK 2009

 • 1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
  W Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny był, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV. Działalność Punktu była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Krajowego Centrum ds. AIDS. Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 – 20.30 oraz w środy w godz.15.00 -18.00.
Razem przez cały rok wykonano 1825 badań, z których aż 28 okazało się pozytywnymi. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV


Dodatkowo dzięki środkom pozyskanym z firmy farmaceutycznej Roche od 15 października do końca roku pacjenci PKD mieli możliwość wykonania testu wykrywającego HCV. Wykonano 419 badań które u 6 osób wykryły zakażenie.

 

 • 2. Turnus terapeutyczno-integracyjny

  Nadmorski Jantar stał się po raz kolejny miejscem edukacji i integracji dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei. Przebywaliśmy na Mierzei Wiślanej w dniach 25-30 sierpnia. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta Gdańsk, firmy farmaceutycznej Abbott Laboratories Poland oraz środkom własnym Fundacji uczestnikami turnusu było 30 seropozytywnych osób, z których 23 to niebiorący narkomani w wieku 21-53 lata, pozostali to zakażeni inną drogą oraz ich bliscy. Wszyscy brali czynny udział w warsztatach terapeutycznych oraz wykładach lekarzy, przy okazji których okazało się jak bardzo zróżnicowana była ich wiedza o HIV i AIDS. Ponadto było z nami pięcioro małych dzieci uczestników. W sumie zrealizowanych zostało po 10 godzin warsztatów terapeutycznych z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz odbyły się dwa wykłady lekarzy: dr Ewy Zarazińskiej (2 godz.) i dr Marii Jankowskiej (8 godz.). W trakcie trwania turnusu zaistniała konieczność przeprowadzenia indywidualnych konsultacji medycznych. Specyfika turnusu i status serologiczny jego uczestników często powodują trudne sytuacje wymagające interwencji medyczno – psychologicznych. Szczególnie ważna jest tu rola lekarza, który przez swoją wiedzę i doświadczenie może dać nadzieję osobie zakażonej na długie życie z tą chorobą. Podczas tegorocznego turnusu często uczestnicy domagali się uzupełnienia zdobytej na wykładach wiedzy i byli żądni szczegółowych i dokładnych informacji, które mógł im zapewnić kontakt indywidualny, a nie praca na forum grupy. Ponieważ dr Ewa Zarazińska była uczestniczką turnusu, poza wygłoszonym wykładem, przez cały okres trwania obozu udzielała zainteresowanym indywidualnych konsultacji o charakterze medyczno – psychologicznym. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykłady lekarzy znacząco zwiększyły poziom wiedzy o HIV i AIDS, a warsztaty z psychologiem i terapeutą uzależnień pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów. Życzymy sobie podobnie udanego turnusu w roku 2010, a naszym darczyńcom – możliwości złożenia osobistych podziękowań za hojność.

 

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>pdf .pdf(48 kB)

 

     

     

 

3. EDUKACJA

 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”


  Od Realizowany od 2005r. program, adresowany do uczniów klas drugich i trzecich, spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wyraża opinię, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. W 2009 r. realizowaliśmy projekt dla młodzieży szkół średnich w Gdańsku, Sopocie, Kłaninie i Pruszczu Gdańskim. Projekt ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych. Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS, jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego niniejszy program oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najbardziej wiarygodną dla odbiorców jest osoba, mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2009 roku przeprowadziliśmy 90 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 2115 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej.
Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i środki własne Fundacji.

wykaz wszystkich szkół w których realizowaliśmy program: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w województwie: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież gimnazjalna”
Ten nowy projekt jest uzupełnieniem programu „Edukacja HIV/AIDS” adresowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, którego uczestnicy sami stali się pomysłodawcami zajęć, często podkreślając, że podobne tematy należałoby przeprowadzać już w gimnazjum. Program adresowany jest do młodzieży uczęszczających do ostatnich klas gimnazjalnych na terenie województwa pomorskiego. Projekt ma za zadanie dostarczenie rzetelnej i prawdziwej pod względem merytorycznym wiedzy w zakresie HIV/AIDS, oraz ukształtowanie tolerancyjnej postawy wobec osób zakażonych wirusem HIV. Zadaniem programu jest również ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, gdyż młodzież kończąca gimnazjum znajduję się w grupie podwyższonego ryzyka wynikającego ze zbliżającej się zmiany środowiska szkolnego, co może być przyczynkiem do podejmowania różnych ryzykownych zachowań. Zajęcia odbywają się w dwugodzinnym bloku zajęciowym, podstawową formą pracy z młodzieżą jest koncepcja pracy warsztatowej, która zakłada wzbudzenie zainteresowania proponowaną tematyką. Warsztaty prowadzone są różnorodnymi metodami aktywizującymi uczestników: praca w mniejszych grupach, podejmowanie samodzielnych decyzji w oparciu o dotychczasowe poglądy, symulacje trudnych sytuacji, czy praca w oparciu o stereotypy, jakie panują w stosunku do HIV/AIDS. Wszystkie proponowane metody prowokują do dyskusji i wyrażenia własnych sądów i opinii. Program został wysoko oceniony przez młodzież w nim uczestniczącą. Efekty projektu są monitorowane przy pomocy odpowiednio przygotowanej ankiety ewaluacyjnej. Prezentowane poniżej wyniki ewaluacji pokazują, że wskazana jest jego kontynuacja.
Program „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież gimnazjalna 2009” był zrealizowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz środków własnych Fundacji. Uczestniczyło w nim 591 uczniów. Zajęcia były prowadzone dla każdej z klas w dwugodzinnym bloku (90 minut). Łącznie przeprowadzono 60 godzin warsztatów.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Konkurs wiedzy o HIV/AIDS


  W 2009r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei była realizatorem Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS w klasach I i II 10 gdańskich szkół ponadgimnazjalnych. W programie wzięło udział 233 uczniów i uczennic. Mieli oni za zadanie rozwiązać test wyboru poświęcony zagadnieniom HIV/AIDS. Poziom testu był wysoki, co miało na celu zmotywować jego uczestników do zainteresowania się problematyką HIV/AIDS i zdobycia wiedzy na ten temat. Konkurs popularyzował zagadnienia związane z HIV oraz AIDS i promował postawy ważne dla profilaktyki w tym zakresie, co potwierdziły wyniki ankiet ewaluacyjnych. Spotkał się z uznaniem; uczniowie i uczennice pisali m.in.: Przygotowania do tego konkursu uświadamiają, że każdy z nas może zakazić się tym wirusem – nawet kiedy prowadzi moralny, „porządny” tryb życia. Ten konkurs uświadamia, ile możemy stracić przez własną głupotę. Uważam, że konkurs jest bardzo dobrym pomysłem. Dzięki niemu dowiedziałam się wielu ważnych rzeczy przydatnych w przyszłości. W każdej ze szkół laureatki i laureaci „Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS” zostali wyróżnieni nagrodami (cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, nośniki danych pendrive) zakupionymi ze środków finansowych współorganizatorów programu – Urzędu Miasta Gdańsk i Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

4. Dyżur psychologa w PKD w Gdańsku

powiększ obraz   Sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dyżury/konsultacje odbywały się od września do listopada w Poradni Skórno-Wenerologicznej przy ul.Długiej 84/85. Spotkania odbywały się w określonych terminach: stały dzień (wtorek), stałe godziny dyżurów godz. 15.00-17.00.
Na konsultację zgłosiło się 14 osób:
– 9 osób skorzystało z porad w okresie oczekiwania na wynik testu na obecność wirusa HIV. W/w osoby zgłaszały się z dużym napięciem psychicznym – niepokojem, lękiem oraz poczuciem winy związanym z ryzykownym zachowaniem.
– 3 osoby zakażone wirusem HIV oczekiwały wsparcia emocjonalnego; obniżenia lęku wynikającego z nowej trudnej do zaakceptowania sytuacji, – 1 spośród osób żyjących z HIV po dwukrotnej konsultacji zdecydowała się na pracę nad sobą w ramach terapii indywidualnej i uczestniczyła regularnie w spotkaniach.
– 2 osoby ( członkowie rodzin osób zakażonych) zgłosiły się w celu uzyskania informacji dotyczących zakażenia, objawów, metod leczenia i sposobów pomocy osobie zakażonej.

5. Światowy Dzień AIDS 2009

Gdańsk
1.XII.2009 roku w Dworze Artusa w Gdańsku przy ul. Długi Targ 43/44, odbyła się konferencja naukowa: „HIV/AIDS – co dalej? Jak Gdańsk i Pomorze walczą z epidemią XXI-go wieku„, więcej o konferencji zorganizowana przez Urząd Miejski w Gdańsku przy współpracy m.in. z Fundacją Pomorski Dom Nadziei.
Po konferencji jej uczestnicy zapalili przy „Fontannie Neptuna” znicze tworzące czerwoną kokardkę – symbol solidarności się z osobami żyjącymi z HIV/AIDS.

 

 

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obrazSopot
Już od sześciu lat, corocznie przy współpracy z Urzędem Miasta Sopotu, organizujemy obchody Światowego Dnia Walki z AIDS. 1. XII. 2009 roku przy współpracy z Caritas – Sopot, Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Terapii Uzależnień oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sopocie tradycyjnie zorganizowaliśmy obchody na ul. Bohaterów Monte Cassino obok „Fontanny Jasia Rybaka”. Wolontariusze wraz z przechodniami w wyrazie solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS zapalili czerwone znicze ułożone w symboliczną wstążeczkę. Rozdawane były ulotki informacyjne o tematyce HIV/AIDS, a dyżurujący edukatorzy udzielali zainteresowanym osobom wszelkich informacji. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez zapalenie symbolicznego znicza dali wyraz swej solidarności z osobami seropozytywnymi oraz dowód pamięci o zmarłych w wyniku AIDS.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

ROK 2008

 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
  W Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny był, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 – 20.30 oraz w środy w godz.15.00 -18.00.Łącznie przez cały rok wykonano 1585 badań, z których 11 okazało się pozytywnymi. >>>pdf Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV


 • Turnus
  W dniach od 2 do 7 września, przy wsparciu finansowym firm farmaceutycznych Abbott Laboratories Poland i Glaxo Smith Kline oraz firm prywatnych i środków własnych, zorganizowany został w miejscowości Jantar na Mierzei Wiślanej turnus terapeutyczno- rehabilitacyjny dla 26 podopiecznych Fundacji. Uczestniczyli oni w wykładach dr n.med. Marii Jankowskiej – lekarza-specjalisty chorób zakaźnych oraz warsztatach z terapeutą uzależnień (mgr Adam Hęćko) i psychologiem mgr Renatą Żebrowską-Kreft.
Wszystkie przewidywane punkty programu turnusu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Zakładane zadania integracji w środowisku i społeczeństwie spełniło ognisko oraz spacery po Parku Krajobrazowym i zabawy na plaży. Znakomicie zostały ocenione wykłady lekarza, równie dobrze przyjęto spotkania z psychologiem i terapeutą uzależnień. Dobre warunki mieszkaniowe i smaczne wyżywienie oraz miła atmosfera i dobra pogoda – pozwoliły na znakomity wypoczynek.
           
 • SZKOLENIA
  W 2008r. prowadziliśmy programy edukacyjno-szkoleniowe o” Profilaktyka HIV/AIDS” dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie, Gdyni, Rumii, Gdańsku, Pruszczu Gdańskim i Nowym Dworze Gdańskim.- Współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i środki własne Fundacji Fundacji cykl zajęć z młodzieżą „Profilaktyka HIV/AIDS” miał na celu przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości.
Zajęcia z jedną grupą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w odstępie tygodniowym, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Bardzo dobrze zostały odebrane spotkania z zakażonym HIV byłym narkomanem opowiadającym o swoim życiu. Łącznie przeprowadziliśmy 96 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 2149 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt miał za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. W jakim stopniu spełnił swe założenia – pokaże przyszłość.

Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w województwie: >>>pdf .pdf(74,5 kB)
Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf .pdf(144 kB)
Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf .pdf(98,6 kB)
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

  – Przeprowadziliśmy także, sfinansowane za środków własnych czterogodzinne szkolenie w zakresie podstawowej wiedzy o HIV/AIDS dla 15 wolontariuszy Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Gdańsku. Szkolenie przeprowadzili lekarz specjaliści chorób zakaźnych i chorób skórno-wenerologicznych oraz dwóch certyfikowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS edukatorów.

 • Dyżur psychologa w PKD w Gdańsku
  Sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dyżury/konsultacje odbywały się od września do listopada w Poradni Skórno-Wenerologicznej przy ul. Długiej 84/85. Odbyło się 5 czterogodzinnych dyżurów, na które zgłosiło się 12 osób. Zainteresowani zgłaszali się z różnymi problemami, pytaniami i wątpliwościami; dzielili się różnymi niepokojami i lękami; kilka osób zachęconych zostało do zrobienia testów, po teście skorzystało z informacji-poradnictwa, część zaczęła myśleć inaczej o „chorobie” (z korzyścią dla siebie i swoich bliskich).

 • Światowy Dzień AIDS 2008
  Tegoroczne obchody Światowego Dnia AIDS zorganizowaliśmy 1 grudnia w Sopocie na ul. Bohaterów Monte Cassino obok „Fontanny Jasia Rybaka” wspólnie z Urzędem Miejskim w Sopocie.
Wolontariusze wraz z przechodniami w wyrazie solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi zapalili czerwone znicze ułożone we wstążeczkę. Rozdawane były ulotki informacyjne o tematyce HIV/AIDS, a dyżurujący edukatorzy udzielali wyjaśnień na temat możliwości zakażenia HIV i choroby AIDS.


Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy poprzez zapalenie symbolicznego znicza dali wyraz swej solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz dowód pamięci o zmarłych w wyniku AIDS.

ROK 2007

 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
  W Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny był, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 – 20.30, a od września dodatkowo w środy w godz.15.00 -18.00
Łącznie przez cały rok wykonano 1400 badań, z których 19 okazało się pozytywnymi.
 • Turnus
  W dniach 15-20 września dzięki środkom finansowym pozyskanym z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz firmy farmaceutycznej Glaxo Smith Kline zorganizowany został w Ustroniu Morskim turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla podopiecznych Fundacji. 43 uczestników wyjazdu miało możliwość brać udział w wykładach dr Marii Jankowskiej – lekarza-specjalisty chorób zakaźnych oraz warsztatach z terapeutą uzależnień (mgr Adam Hęćko) i psychologiem mgr Renatą Żebrowską-Kreft.
Wszystkie przewidywane punkty programu turnusu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Zakładane zadania integracji w środowisku i społeczeństwie spełniło ognisko. Znakomicie zostały ocenione wykłady lekarza, równie dobrze przyjęto spotkania z psychologiem i terapeutą uzależnień. Jeśli dodamy do tego dobre warunki mieszkaniowe i bardzo dobre wyżywienie oraz miłą atmosferę i niezłą pogodę, co pozwoliło na znakomity wypoczynek można uznać, że zaplanowane cele zostały w 100% zrealizowane.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej: >>>pdf .pdf(70,1 kB)
                 
 • SZKOLENIA
  W 2007r. prowadziliśmy programy szkoleniowo-edukacyjne o tematyce HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Sopocie i Gdańsku- Współfinansowany przez Urząd Miejski w Sopocie i Gdańsku oraz ze środków własnych Fundacji cykl zajęć z młodzieżą „Profilaktyka HIV/AIDS” miał na celu przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości.
Zajęcia z jedną grupą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w odstępie tygodniowym, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Łącznie przeprowadziliśmy 46 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 1153 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt miał za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. W jakim stopniu spełnił swe założenia – pokaże przyszłość.

Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>pdf .pdf(74,5 kB)
Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf .pdf(162 kB)

 

 

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

 • Światowy Dzień AIDS 2007
  Tegoroczne obchody Światowego Dnia AIDS zorganizowaliśmy 1 grudnia w Sopocie na ul. Bohaterów Monte Cassino obok „Fontanny Jasia Rybaka” wspólnie z Urzędem Miejskim w Sopocie.
Wolontariusze wraz z przechodniami w wyrazie solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi zapalili czerwone znicze ułożone we wstążeczkę. Rozdawane były ulotki informacyjne o tematyce HIV/AIDS, a dyżurujący edukatorzy udzielali wyjaśnień na temat możliwości zakażenia HIV i choroby AIDS.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz


Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy poprzez zapalenie symbolicznego znicza dali wyraz swej solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz dowód pamięci o zmarłych w wyniku AIDS.

ROK 2006

 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
Dwa razy w tygodniu, przez cały rok, w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny był, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.30 – 20.30 oraz dodatkowo z okazji Światowego Dnia AIDS w dniach
27.11-08.12 w pon. i czw. w godz. 15.00 – 20.30 i wt, śr, pt. w godz. 15.00 – 19.00
Łącznie przez cały rok wykonano 1063 badania, z których 18 okazało się pozytywnymi.
 • International AIDS Candlelight Memorial
Zokazji dorocznych, już 23 obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS przeprowadziliśmy w Malborku 23 maja akcję darmowego, anonimowego testowania w kierunku obecności HIV. Wykonano 12 badań, w wyniku których 2 osoby okazały się zakażonymi.
 • Turnus
  W dniach 5-10 września dzięki środkom finansowym pozyskanym z Krajowego Centrum ds. AIDS oraz firm farmaceutycznych Bristol Myers Squibb, Abbott Laboratories Poland i Glaxo Smith Kline zorganizowany został w Łapinie k/Kolbud turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny. 26 uczestników wyjazdu miało możliwość brać udział w wykładach dr Marii Jankowskiej – lekarza-specjalisty chorób zakaźnych oraz warsztatach z terapeutą uzależnień (mgr Adam Hęćko) i psychologiem (mgr Renata Żebrowska-Kreft). Sprzyjająca pogoda pozwoliła mile spędzić czas w bardzo ładnym,położonym w lesie nad jeziorem, ośrodku wczasowym.
Wyniki ankiety ewaluacyjnej: >>>pdf .pdf(170 kB)
                 
 • SZKOLENIA
  W 2006r. prowadziliśmy programy szkoleniowo-edukacyjne o tematyce HIV/AIDS dla poniższych grup odbiorców:
a/ młodzieży,
b/ służb interwencyjnych,
c/ pedagogów i psychologów szkolnych.- Współfinansowany przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz Pomorski Urząd Wojewódzki cykl zajęć z młodzieżą „Profilaktyka HIV/AIDS” miał na celu przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości.
Zajęcia z jedną grupą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w odstępie tygodniowym, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Przeprowadziliśmy 23 czterogodzinne spotkania, w których uczestniczyło 518 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt miał za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. W jakim stopniu spełnił swe założenia – pokaże przyszłość.

Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>pdf .pdf(116 kB)
Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w województwie: >>>pdf .pdf(60 kB)

 

 

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz

  – Sfinansowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS, programem „Edukacja HIV/AIDS – służby 2006” objęci zostali funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz MOPS. Podczas szkoleń w Komendach Miejskich Policji w Gdańsku i Gdyni oraz Komendach Straży Miejskiej w Gdańsku i Gdyni, a także pracownikami MOPS w Gdyni przeprowadziliśmy 35 godzin szkoleniowych, podzielonych na 7 spotkań, w których łącznie uczestniczyło 120 osób.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej. >>>pdf
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
  – Z pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach projektu „Edukacja HIV/AIDS – pedagodzy 2006” sfinansowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS i Urząd Miejski w Gdańsku przeprowadziliśmy 9 pięciogodzinnych spotkań edukacyjno-szkoleniowych w pomorskich gimnazjach i liceach, a uczestniczyło w nich 128 osób.

Wyniki ewaluacji w Gdańsku: >>>pdf .pdf(53 kB)
Zbiorcze wyniki ankiet ewaluacyjnych w województwie: >>>pdf .pdf(49 kB)

 

 

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
  Wszystkie te spotkania i szkolenia miały charakter warsztatowy, prowadzone były metodami aktywizującymi uczestników i miały za zadanie skontaktować odbiorców z posiadaną wiedzą, poglądami oraz emocjami związanymi z problematyką HIV/AIDS.

ROK 2005

 • Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
Dwa razy w tygodniu, przez cały rok, w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku, ul. Długa 84/85, czynny był, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV. Wykonano 1132 badania, z których 16 okazało się pozytywnymi.
 • Światowy Dzień AIDS 2005
  Tegoroczne obchody Światowego Dnia AIDS zorganizowaliśmy 1 grudnia w Sopocie na ul. Bohaterów Monte Cassino obok „Fontanny Jasia Rybaka” wspólnie z Powiatową Stacją San-epid oraz Urzędem Miejskim w Sopocie.
Wolontariusze wraz z przechodniami w wyrazie solidarności z osobami zakażonymi HIV, chorymi na AIDS i ich bliskimi zapalili czerwone znicze ułożone we wstążeczkę. Rozdawane były ulotki informacyjne o tematyce HIV/AIDS i pozyskane z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prezerwatywy, a dyżurujący edukatorzy udzielali wyjaśnień na temat zakażenia i choroby.
W dniach od 28 listopada do 2 grudnia Punkt Anonimowego, Bezpłatnego wykonywania testów w kierunku HIV czynny był w Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku w godz. 15:00-20:00.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz


Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy poprzez zapalenie symbolicznego znicza dali wyraz swej solidarności z osobami żyjącymi z HIV/AIDS oraz dowód pamięci o zmarłych w wyniku AIDS.

 • SZKOLENIA
  W 2005r. zrealizowaliśmy cykl programów szkoleniowo-edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS dla poniższych grup odbiorców:
a/ młodzieży.
b/ pedagogów i psychologów szkolnych,
c/ służb interwencyjnych,
– Z młodzieżą XII L.O. w Gdańsku ul. Subisława w ramach programu „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież2005” finansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim, sponsorowane przez gdańską firmę ARGO S.A.
Zajęcia z jedną klasą podzielone były na dwie dwugodzinne części realizowane w odstępie tygodniowym, co pozwoliło na lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywała się poprzez przekazanie rzetelnej wiedzy o zakażeniu HIV i chorobie AIDS, symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, co dało podstawy do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii.
Projekt miał za zadanie wykształcenie bardziej świadomej postawy wobec własnego zdrowia wśród młodzieży, a także przygotowanie młodych ludzi do brania odpowiedzialności za swoje zachowania i uświadomienie im zagrożeń wynikających z niefrasobliwego podejścia do rzeczywistości. W jakim stopniu spełnił swe założenia – pokaże przyszłość.
Program spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem i oddźwiękiem wśród młodzieży w nim uczestniczącej, o czym świadczą wyniki ankiety ewaluacyjnej. >>>pdf

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
  – Z pedagogami i psychologami szkolnymi w ramach projektu „Edukacja HIV/AIDS – pedagodzy 2005” sfinansowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS przeprowadziliśmy 20 godz. spotkań edukacyjno-szkoleniowych w 4 trójmiejskich gimnazjach i liceach, a uczestniczyły w nich 74 osoby. Ewaluacja programu. >>>pdf
  – Współfinansowany przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Urząd Miejski w Gdańsku i Pomorski Urząd Wojewódzki program „Edukacja HIV/AIDS – służby 2005” skierowany był do pracowników Służb Więziennych, Policji, Straży Miejskiej oraz MOPS. Podczas szkoleń w Zakładzie Karnym Gdańsk-Przeróbka, Areszcie Śledczym w Gdańsku, Komendzie Miejskiej Policji i MOPS w Gdańsku i Sopocie oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Gdańsku przeprowadziliśmy 91 godzin szkoleniowych, w których uczestniczyły 93 osoby.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej. >>>pdf

 

 

  Wszystkie te spotkania miały charakter warsztatowy, prowadzone były metodami aktywizującymi uczestników i miały za zadanie skontaktować odbiorców z posiadaną wiedzą, poglądami oraz emocjami związanymi z problematyką HIV/AIDS.

powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz powiększ obraz
 • Turnus


W dniach 5-10 lipca przy wsparciu finansowym Krajowego Centrum ds. AIDS, Urządu Miasta Gdańska oraz firm farmaceutycznych Bristol Myers Squibb, Abbott Laboratories Poland i Roche Polska zorganizowany został w Łapinie k/Kolbud turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny. 23 uczestników wyjazdu miało możliwość uczestniczyć w wykładach lekarza-specjalisty chorób zakaźnych oraz warsztatach z terapeutą i psychologiem, a sprzyjająca, słoneczna pogoda pozwoliła znakomicie wypocząć w bardzo ładnym ośrodku wczasowym położonym w lesie, nad jeziorem.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej: >>>pdf .pdf(51,0 kB)

                 
 • Organizator gdańskich obchodów
  „International AIDS Candlelight Memorial”
   ROK 2004
 • Obchody „Międzynarodowego Dnia AIDS 2004” w Gdańsku i Sopocie …

RELACJA