RADA FUNDACJI

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

 

 

 

Eliza Weirowska
Przewodnicząca Rady Fundacji

mgr Eliza Weirowska – Kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku, certyfikowany przez Ministerstwo Zdrowia i Krajowe Biuro ds. Narkomanii specjalista z zakresu terapii uzależnień, posiadający rekomendacje Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Monar” w Warszawie, dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, pracownik Poradni od 1984 roku, wykształcenie wyższe pedagogiczne.
Dotychczasowe doświadczenia zawodowe: Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny „Mrowisko”.
Ukończone szkolenia:

 • studia podyplomowe „Zarządzanie firmą medyczną”,
 • „Zarządzanie organizacjami pozarządowymi”,
 • „Kurs pierwszej pomocy”,
 • „Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających”,
 • „Wykorzystanie i specyfika terapii grupowej w ambulatoryjnych systemach pomocy osobom nadużywającym substancje chemiczne”,
 • „Doświadczenia programów dystrybucji – wymiany igieł i strzykawek wśród narkomanów w Polsce”, „Studium metod psychokorekcyjnych”,
 • „Ambulatoryjne leczenie narkomanów”,
 • „Warsztaty redukcji szkód i wczesnej interwencji”,
 • „Szkoła Animatorów Profilaktyki Środowiskowej”,
 • „Przysposobienie sanitarne”.


mobile: 502 565 326


Maria „Jola” Jankowska
Członek Rady Fundacji

dr.n.med. Maria Jankowska – specjalista chorób zakaźnych, nauczyciel akademicki Akademii Medycznej w Gdańsku, zastępca ordynatora oddziału klinicznego dla zakażonych HIV, lekarz Poradni Zakażeń Retrowirusowych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Doświadczenie kliniczne w leczeniu zakażenia HIV od 1986. Posiada certyfikat edukatora w zakresie HIV/AIDS wydany przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Laureat odznaki „Czerwonej kokardki” w 2002r.

 • Kierownik Działu Zagrożeń w Ochronie Zdrowia Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego (w tym pełnomocnik wojewody d/s HIV/AIDS),
 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
 • Członek Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Choroby Zakaźne.

ypossible contact in english

e-mail: jankow@nsm.pl

mobile: +48 506 876 282


Ewa Zarazińska
Członek Rady Fundacji

lek.med. Ewa Zarazińska – lekarz specjalista dermatolog-wenerolog, była wieloletnia dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Skórno – Wenerologicznej w Gdańsku:

 • od 1986 r. prowadzi Poradnię Skórno-Wenerologiczną,
 • od 1993 r. Konsultant Wojewódzkiego Rejestru Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,
 • od 1995 r. członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS,
 • od 1997 r. członek Stowarzyszenia „TADA” – działającego w obszarze profilaktyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową wśród osób pracujących w sex-biznesie,
 • W latach 2003 -2012 koordynator programu i doradca w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym prowadzonym przez Fundację Pomorski Dom Nadziei wykonującym anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV.
 • do 2004 r. członek gdańskiego oddziału Stowarzyszenia Wolontariuszy wobec AIDS „Bądź z Nami”,
 • Posiada Certyfikat doradcy Krajowego Centrum ds. AIDS,
 • od 2004 r. członek Rady Fundacji Pomorski Dom Nadziei,
 • Odznaczona „Czerwoną Kokardką” w 2006r.
 • od 2008 r. współtwórca i realizator Pomorskiego Programu przeciwdziałania HIV/AIDS.

mobile: 607 426 006

 

 


ZARZĄD FUNDACJI

Andrzej Maria Słupski
Prezes Fundacji

Andrzej Słupski – Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami seropozytywnymi nabyte w gdańskim oddziale Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”. Od marca 2001r. do rozwiązania oddziału w czerwcu 2004r. pełnił funkcję jego wiceprzewodniczącego, współautor i realizator programów edukacyjnych o tematyce HIV/AIDS i integrujących środowisko osób seropozytywnych, które znalazły uznanie i zostały dofinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Urzędy Miasta w Gdańsku, Gdyni i Sopocie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego i Pomorski Urząd Wojewódzki, a także firmy farmaceutyczne produkujące m.in. leki anty-retrowirusowe.

podziękowania Prezydenta Miasta Gdańska 2014r.

uhonorowany nagrodą Ministra Zdrowia w 2013r.

Odznaczony Czerwoną Kokardką w 2008r.


Ukończone szkolenia:


 • Certyfikat Wolontariusza ośrodka adopcyjno-terapeutycznego dla dzieci i rodzin z problemem uzależnienia i HIV/AIDS wydany przez Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.


 

 

e-mail: aslupski@argo.pl

tel. +48 504 248 350


Adam Hęćko
Wiceprezes Fundacji

mgr Adam Hęćko – Wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Gdańsku, (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS, szkoleniowiec w zakresie uzależnień i problematyki HIV/AIDS, konsultant ds. HIV/AIDS oraz koordynator i superwizor merytoryczny zadań Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”

odznaczony Czerwoną Kokardką” w 2012r.Doświadczenie i szkolenia >>  pdf Certyfikaty:

 • Prowadzenie grup w ambulatoryjnym systemie pomocy osobom uzależnionym bądź zagrożonym uzależnieniem od środków odurzających”
 • Przemoc w rodzinie i przemoc seksualna .

e-mail: adamhecko@tlen.pl

tel. +48 788 381 451


Sylwia Milczarek-Wołodko
Członek Zarządu

mgr Sylwia Milczarek – Wykształcenie wyższe psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna. Współpracowała z gdańskim oddziałem Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami”, od 2002 roku prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „MONAR” w Gdańsku.

Ukończone szkolenia:

 • Studium Arteterapii (Polski Instytut Ericksonowski w Poznaniu);
 • „Kurs pierwszej pomocy”.

e-mail: sylwiamilczarek76@wp.pl


Małgorzata Paliwoda
Członek Zarządu

mgr Małgorzata Paliwoda – psycholog z wieloletnią praktyką w zawodzie (przede wszystkim od 2001 r. w gdańskiej Poradni MONAR), absolwentka podyplomowej Seksuologii klinicznej, certyfikowana Edukatorka HIV/AIDS oraz certyfikowana Specjalistka terapii uzależnień. Pracuje jako psychoterapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, szkoleniowiec i wykładowca. Z Fundacją związana od 2009 r., koordynuje projekty i edukuje w zakresie HIV/AIDS.

Dodatkowe kursy i szkolenia:

 • Heteromatrix (warsztaty dot. wrażliwości genderowej i tożsamości psychoseksualnych)
 • Wstęp do terapii poznawczo – behawioralnej, Poznawczo – behawioralna terapia niskiego poczucia własnej wartości, techniki   terapii poznawczo – behawioralnej
 • Europejski Standard 2 – szkolenia dla kadry Stowarzyszenia MONAR (Diagnoza problemowa w uzależnieniach, Zaburzenia współwystępujące w uzależnieniach, Wczesna interwencja terapeutyczna, Przemoc w rodzinie i przemoc seksualna)
 • Jakość w terapii – szkolenia dla kadr terapeutycznych pracujących z uzależnionymi (Diagnoza w terapii uzależnień, Teorie kryzysu i modele interwencji kryzysowej, Podwójna diagnoza w uzależnieniach, Motywowanie do podjęcia leczenia, Praca z oporem, Praca z osobami współuzależnionymi, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu terapeuty, Etyka w zawodzie, Postępowanie z agresywnym klientem. Poradnictwo telefoniczne w uzależnieniach, Testy diagnostyczne w uzależnieniach)
 • Interpretacja kwestionariusza MMPI
 • Poznaj swoje prawa: dostęp do informacji z zakresu ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dla kobiet (seminarium)
 • Sytuacja prawna i psychologiczna dziecka w konflikcie okołorozwodowym
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji w środowisku pracy i organizacji
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w praktyce klinicznej
 • II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Dyżurnych Telefonów Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin
 • Praca terapeutyczna ze sprawcami przemocy w rodzinie
 • Systemowy porządek w życiu osobistym i zawodowym (dot. ustawień systemowych, w trakcie)

do góry