1.Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Razem przez cały rok wykonano 1392 badania, z których 25 okazało się pozytywnymi.

 

2.Turnus terapeutyczno-integracyjny

Nadmorski Jantar stał się po raz ósmy miejscem edukacji i integracji dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei. Przebywaliśmy na Mierzei Wiślanej w dniach 26-31 sierpnia. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Urzędu Miasta Gdańsk i własnym Fundacji. Uczestnikami turnusu było 15 seropozytywnych osób i ich bliskich w wieku 21-56 lat. Wszyscy brali czynny udział w warsztatach terapeutycznych oraz wykładzie lekarza. Ponadto było z nami czworo małych dzieci uczestników. W sumie zrealizowanych zostało po 8 godzin warsztatów terapeutycznych z psychologiem i terapeutą uzależnień oraz przeprowadzony został wykład dr Marii Jankowskiej (6 godz.), po którym odbyły się dwugodzinne indywidualne konsultacji medyczne. Wszystkie zajęcia bardzo dobrze przyjęte zostały przez uczestników turnusu. Wykład lekarza wraz z konsultacjami zwiększył poziom wiedzy o HIV i AIDS, a warsztaty z psychologiem i terapeutą pozwoliły na lepsze poznanie siebie i swoich problemów.
Naszym darczyńcom – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>

3.EDUKACJA

  • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

W ramach w/w projektu w roku 2012 tradycyjnie już zostało przeprowadzonych 5 dwugodzinnych warsztatów dla 103 uczniów i uczennic klas III Gimnazjum nr 7 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. 59 osób zdecydowało się na udział w Konkursie wiedzy o HIV/AIDS, który dla młodzieży gimnazjalnej odbył się po raz pierwszy. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i nośnik danych pendrive.
Dzięki projektowi:
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki,
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),
– promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS,
– stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.
wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>

Fotogaleria:

 

  • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”

Od 2005 roku Fundacja realizuje program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież” adresowany do uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli.   W 2012 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie, a dzięki środkom pozyskanym od Krajowego Centrum ds. AIDS mogliśmy kontynuować zajęcia w Pruszczu Gdańskim. Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2012 roku przeprowadziliśmy 67 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 1819 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie, Krajowe Centrum ds. AIDS oraz środki własne Fundacji. Dodatkowo w Sopocie zorganizowano szkolenie dla nauczycieli pt. „Narkotyki, dopalacze, alkohol – zachowania ryzykowne młodzieży”, w którym wzięło udział 19 osób, zajęcia trwały 5 godzin lekcyjnych.
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>

wyniki ankiet ewaluacyjnych szkolenia dla nauczycieli w Sopocie: >>>

 

  • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2012 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Konkursy Wiedzy o HIV/AIDS są realizowane na terenie gdańskich i sopockich szkół ponadgimnazjalnych od 2009 r. W roku 2012 wzięło w nich udział 176 uczniów i uczennic 4 sopockich szkół. W każdej z nich laureatki i laureaci Konkursu zostali wyróżnieni nagrodami: cyfrowe aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp4 i nośniki danych pendrive.
Dzięki projektowi:
– rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych,
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS,
– zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS,
– podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS,
– zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS,
– stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Program zrealizowano ze środków Gminy Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>

 

Fotogaleria:

 

  • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

Trzecia edycja Kampanii zrealizowana wiosną 2012 r. objęła około 2000 studentek i studentów Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie, Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie i Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie. Edukacja młodzieży akademickiej odbywała się przy pomocy ulotek i broszur informacyjno – edukacyjnych rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS oraz rozmów i rozwiązywania quizów wiedzy z certyfikowanymi Edukatorkami HIV/AIDS z atrakcyjnymi koszulkami jako nagrody. Dodatkowo informacje o siedzibie Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego były dostępne na długopisach, ołówkach i smyczach. Na ekspozycjach stoiskowych dostępne były także prezerwatywy.
Dzięki projektowi:
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– popularyzowaliśmy i rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS wśród młodzieży akademickiej,
– podwyższaliśmy wiedzę młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
– promowaliśmy bezpieczne zachowania seksualne,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy adres siedziby gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2, przy NZOZ Invicta), gdzie anonimowo i bezpłatnie można wykonać badanie w kierunku HIV.
Projekt został zrealizowany ze środków własnych Fundacji, Gmin Miast Gdańsk i Sopot oraz dzięki wyróżnieniu w konkursie innowacyjnych programów profilaktycznych „Pozytywnie Otwarci”.

Fotogaleria:

 

4.Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

W minionym roku rozpoczęliśmy realizację projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w nowym Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku. Dzięki finansowym środkom własnym i Gminy Miasta Gdańsk we wtorki (godz. 17.00 – 19.00) i piątki (godz. 18.00 – 20.00) można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.17.00 – 19.00 odbywa się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych. Zapraszamy.

5.Projekt „Streetworking Euro 2012″

Projekt „Streetworking Euro 2012″ rozpoczęliśmy od szkolenia osób uczestniczących w akcji promowana bezpieczniejszych zachowań wśród kibiców. Przez pierwszy tydzień trzygodzinnych dyżurów w okolicach stadionu, w strefie kibica oraz na starówce gdańskiej, nasi streetworkerzy rozdali kilka tysięcy prezerwatyw i kilkanaście tysięcy ulotek edukacyjno-profilaktycznych. Celem naszej akcji podczas mistrzostw jest przede wszystkim przeciwdziałanie nowym zakażeniom HIV oraz zapobieganie innym chorobom przenoszonym drogą płciową. Projekt realizowany jest wspólnie z Safe Games Polska, Urzędem Miejskim w Gdańsku oraz Krajowym Centrum ds. AIDS. W akcji uczestniczy także Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Krytyka Polityczna, Bezpieczeństwo Kobiet 2012 oraz Straż Miejska w Gdańsku. Do akcji dołączyła także gdańska Policja oraz Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku, która oprócz wsparcia psychicznego zapewniła naszym wolontariuszom miejsce na przebranie i na przechowanie tysięcy ulotek edukacyjnych oraz prezerwatyw.

Kierownikiem naszego projektu była Ania Michalska. …
  6.”Dzień Dziecka” naszych małych podopiecznych

Postanowiliśmy zorganizować „Dzień Dziecka” w miejscu przeznaczonym zarówno dla małych, jak i większych dzieci, również dla opiekunów. Impreza odbyła się 16.06.2012 o godzinie 13.00 w „Loopy’s Word” w Gdańsku. Zabawa trwała około trzech godzin. Przybyło 9 dzieci z opiekunami. Uczestnicy mieli do dyspozycji pakiet Vik czyli „very import ant kids”. Zawarte było w nim wszystko co ma do zaoferowania ta placówka – dostęp do takich atrakcji jak :
przejazd kolejką elektryczną, jazda elektrycznymi samochodami, zjeżdżalnie, pneumatyczne pistolety, rowerki, baseny z piłkami, gry playstation.
Podczas zabawy odbył się poczęstunek dla maluszków przygotowano : tort ,lody, napoje, nugetsy, szampan, dodatkowo każde z dzieci mogło wykorzystać 10 złoty w firmowej restauracji . Dla dorosłych była kawa. Dzieci były bardzo zadowolone i szczęśliwe. Niektóre z nich były tam po raz pierwszy. Wiek uczestników był zróżnicowany od roczku do 15 roku życia. Listę uczestników została ustalona w uzgodnieniu z lekarzami i personelem medycznym Kliniki Chorób Zakaźnych w Gdańsku . Spotkaliśmy się wszyscy jak jedna rodzina bez barier i zahamowań. Nasze Dzieci były bardzo szczęśliwe. Maluszki przeżyły ten dzień bardzo intensywnie i z wielką radością. Cel zabawy został osiągnięty – Uśmiech dziecka to najlepszy dowód że się udało.
Zabawa mogła być zorganizowana dzięki środkom przekazanym przez Polską Fundację Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”.

 

 

 

 

 

7.ZABAWA MIKOŁAJKOWA

W 2012 roku Fundacja nasza zorganizowała zabawę Mikołajkową, która odbyła się dnia 6 grudnia 2012 roku o godz. 17.00 w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym Fundacji Pomorski Dom Nadziei przy ul. Wita Stwosza 73. Zabawa była wyśmienita, dzieci bawiły się wybornie, a w programie mogły wziąć udział w: tańcach z Mikołajem, nauce tańca skrzatów oraz zabawach plastycznych. Zabawa została zorganizowana dzięki naszym niestrudzonym wolontariuszom w szczególności Basi Cierockiej, Oli Bieniasz-Wiszniewskiej oraz Jankowi Sugalskiemu.