1. Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny
W mieszczącym się obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 NZOZ INVICTA działał przez cały rok jedyny w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 17.00 – 20.30. Łącznie przez cały rok wykonano 1388 badań, z których 14 dało wynik pozytywny.

 

 2.Turnus terapeutyczno-integracyjny

Nadmorski Jantar stał się po raz dziewiąty miejscem edukacji i integracji dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei. Przebywaliśmy na Mierzei Wiślanej w dniach 25-30 sierpnia. Uczestnikami turnusu było 19 seropozytywnych osób i ich bliskich w wieku 22-59 lat, ponadto było z nami sześcioro małych dzieci uczestników. Wszystkie przewidywane punkty programu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Znakomicie został oceniony wykład lekarza, bardzo dobrze przyjęto temat spotkań z terapeutami („Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”) oraz sposób ich prowadzenia. Powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje z lekarzem, które wyjaśniały uczestnikom wszelkie wątpliwości Jeśli dodamy do tego przystające do ceny warunki mieszkaniowe i żywieniowe oraz bardzo dobrą atmosferę panującą w grupie i wspaniałą pogodę, pozwoliło to na znakomitą regenerację psychofizyczną i zdecydowanie można stwierdzić, że zaplanowane cele zostały w 100% zrealizowane. Turnus zrealizowano ze środków pozyskanych z Urzędu Miasta Gdańsk, oraz środków własnych fundacji.
Naszym darczyńcom i grantodawcy – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>

3.EDUKACJA

  • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

W roku 2013 projektem „Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych” zostało objętych 100 uczniów i uczennic z 6 klas III Gimnazjum nr 7 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku przy ul. E. Hoene 6 (2 klasy zostały połączone). 100 osób brało udział w dwugodzinnych warsztatowych zajęciach edukacyjnych nt. HIV/AIDS (5 warsztatów), 12% z nich – w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Obok krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej problematykę HIV/AIDS, uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach pobudzających sferę emocjonalną – metoda ta zwiększa możliwość zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań ich uczestników i uczestniczek zajęć w przyszłości. W trakcie warsztatowych zajęć edukacyjnych młodzież została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS z atrakcyjnymi nagrodami, co motywowało do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i słuchawki.
Dzięki projektowi:
– popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki, – zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach), – promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV, – zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS, – stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.
wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>

Fotogaleria:

 

  • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”

Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna” Pierwszy projekt profilaktyczny realizowany przez naszą organizację nieprzerwanie od 2005 roku. Corocznie bierze w nim udział ok. 50-70 klas drugich i trzecich, pomorskich szkół ponadgimnazjalnych. Program ten spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która niejednokrotnie wspomina, ze były to najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. Projekt jest systematycznie ewaluowany a wyniki ewaluacji wpływają na zmiany zarówno w treści jak też formę przekazu tak aby był na miarę nowoczesnych form edukacyjnych akceptowanych przez młodzież. Projekt jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy edukacyjne „Pozytywnie otwarci”. W roku 2013 podobnie jak w latach ubiegłych cele główne projektu osiągnęły ponad 90% efektywność ich realizacji. W 2013 r. realizowaliśmy projekt głównie dla młodzieży szkół w Gdańsku i Sopocie.
Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2013 roku przeprowadziliśmy 61 czterogodzinnych spotkań, w których uczestniczyło 1626 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Tegoroczny program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz środki własne Fundacji.
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>

 

  • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2013 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Projekt „Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2013 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
W roku 2013 projektem ” W roku 2013 projektem „Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” objęliśmy 99 uczniów i uczennic z 3 sopockich szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Handlowych i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 . Był on uzupełnieniem projektu „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież”, aby motywować jego uczestników do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Polegał na przeprowadzeniu na terenie szkół konkursu w formie testu wielokrotnego wyboru i wyłonieniu w każdej z nich 3 osób z największym zasobem wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS i nagrodzeniu ich cyfrowymi aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami mp4 i słuchawkami.
Dzięki projektowi:
– rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych, – popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, – zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS, – podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS, – zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS, – promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, – zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS, – stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi. Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>

 

Fotogaleria:

 

  • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

Kampania „Bezpieczne gruchanie” zakładała cele:

 zwiększanie świadomości młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,

 popularyzacja i rozwijanie zainteresowania tematem HIV/AIDS,

 podwyższanie wiedzy młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,

 promowanie bezpiecznych zachowań seksualnych,

 zwalczanie stereotypów oraz promowanie przekonań, opinii i postaw społecznych ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,

 promowanie adresu gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego (Gdańsk, ul. Podwale Grodzkie 2, przy NZOZ INVICTA).
Grupa docelowa liczyła szacunkowo 2700 studentek i studentów:
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, ul. Dolna Brama 8,
Szkoły Wyższej Ateneum w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 1.
Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie, ul. Rzemieślnicza 5.
Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim
Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni,
Akademii Morskiej w Gdyni,
Nadwiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie
Edukacja młodzieży akademickiej odbywała się przy pomocy ulotek i broszur informacyjno – edukacyjnych rekomendowanych przez Krajowe Centrum ds. AIDS (wydano około 500) oraz rozmów i rozwiązywania quizów wiedzy z certyfikowanymi Edukatorkami HIV/AIDS (w nagrodę wydano około 460 koszulek). Dodatkowo informacje o siedzibie gdańskiego Punktu Konsultacyjno – Diagnostycznego były dostępne na długopisach (wydano około 125), ołówkach (wydano około 750), brelokach (wydano około 220) i smyczach (wydano około 400) oraz antystresach (wydano ok. 50, torbach na dokumenty – ok. 50) i nalepkach – ok. 1500. Każda akcja trwała 3 godziny.
Projekt został zrealizowany ze środków Gmin Miast Gdańsk i Sopot, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków własnych Fundacji.

Fotogaleria:

 4.Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

 

W 2012 roku rozpoczęliśmy realizację stałych projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w nowym Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 w Gdańsku. Dzięki wsparciu finansowym Fundacji Energa, środkom własnym i Gminy Miasta Gdańsk we wtorki (godz. 17.00 – 19.00) i piątki (godz. 18.00 – 20.00) można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.17.00 – 19.00 dpotyka się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych.
Serdecznie zapraszamy.

5.International AIDS Candlelight Memorial w Gdańsku

 

Po raz trzydziesty w 110 krajach na całym świecie z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS. W Gdańsku po raz trzeci w trzecią niedzielę maja w Kościele św. Jana została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych na tą nadal nieuleczalną chorobę. Obchody po raz kolejny zorganizowała Fundacja „Pomorski Dom Nadziei”. W kościele zebranych było kilkaset osób. Na zakończenie organizatorzy rozdali czerwone balony wypełnione helem. Baloniki te, wypuszczone jednocześnie przez wszystkich, jako wyraz pamięci o zmarłych w wyniku AIDS, pofrunęły do Nieba.

6.Światowy Dzień AIDS – Sopot 1 XII 2013 r.

1 XII 2012 roku, Światowy Dzień AIDS wspólnie z Caritas oraz Sanepid zorganizowaliśmy w Sopocie. Pod kościołem św. Jerzego zapłonęły czerwone znicze będące wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV.

Fotogaleria:

Nagroda dla wolontariusza

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, iż zarząd Fundacji Pomorski Dom Nadziei uhonorował wolontariuszkę Aleksandrę Bieniasz – Wiszniewską nagrodą pieniężną w wysokości 500 zł.
Nagrodę przyznaliśmy za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz naszej Fundacji w ramach wolontariatu i wkład w realizację działań statutowych naszej organizacji.