1.Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny

Jedyny czynny przez cały rok w Trójmieście, prowadzony przez Fundację, Bezpłatny, Anonimowy Punkt wykonywania testów wykrywających HIV, Od 16 października 2014r. został przeniesiony z dotychczasowego lokalu NZOZ INVICTA obok Dworca Gdańsk Gł. ul. Podwale Grodzkie 2 do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18, wejście nr2, budynek „G”.
Test można było wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 16:00 – 20:00.
Łącznie przez cały rok wykonano 1321 badań, z których 15 dało wynik pozytywny.   Od 2005 roku Fundacja prowadzi w Gdańsku punkt gdzie można bezpłatnie i anonimowo wykonać testy w kierunku HIV. Obecnie mieści się on w Przychodni Ambulatoryjnej przy Pomorskim Centrum Chorób ZakaŸnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18 w budynku „G”. Test można wykonać w poniedziałki i czwartki w godz. 16:00 – 20:00.

W latach 2005 – 2014 wykonano 13 621 badań, z których 194 dało wynik pozytywny:

2005: 1132 badania – 16 dodatnich
2006: 1063 badania – 18 dodatnich
2007: 1400 badań – 19 dodatnich
2008: 1585 badań – 11 dodatnich
2009: 1825 badań – 28 dodatnich
2010: 1253 badania – 26 dodatnich
2011: 1261 badań – 22 dodatnich
2012: 1393 badania – 25 dodatnich
2013: 1388 badań – 14 dodatnich
2014: 1321 badań – 15 dodatnich

>>> Przeczytaj, zanim zrobisz test na HIV

 

2.Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny

Dziesiąty już turnus terapeutyczno – rehabilitacyjny dla podopiecznych Pomorskiego Domu Nadziei miał miejsce po raz pierwszy w Domu Wczasowym „Koral” w Chłapowie, u nasady Półwyspu Helskiego na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, gdzie przebywaliśmy w dniach 1-6 września. Teren ten pozostając poza ingerencją człowieka stanowi w pełni naturalne środowisko. Chronione gatunki roślin oraz zwierząt, malownicze krajobrazy i wyjątkowy wąwóz chłapowski to elementy dziewiczej przyrody, która nie zmienia się od wieków. Uczestnikami turnusu były 22 seropozytywne osoby i ich bliscy w wieku 22-59 lat, ponadto było z nami sześcioro małych dzieci uczestników. Wszystkie przewidywane punkty programu zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Znakomicie został oceniony wykład lekarza, bardzo dobrze przyjęto temat spotkań z terapeutami („Kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa”) oraz sposób ich prowadzenia. Powodzeniem cieszyły się indywidualne konsultacje z lekarzem, które wyjaśniały uczestnikom wszelkie wątpliwości Jeśli dodamy do tego znakomite warunki mieszkaniowe i wyżywienie oraz bardzo dobrą atmosferę panującą w grupie i dobrą pogodę, pozwoliło to na znakomitą regenerację psychofizyczną i zdecydowanie można stwierdzić, że zaplanowane cele zostały w 100% zrealizowane. Turnus zrealizowano ze środków pozyskanych z Gminy Miasta Gdańsk, firm farmaceutycznych Abbvie, Jansen-Cilag oraz środków własnych fundacji. Wszystkim darczyńcom i grantodawcom – serdeczne podziękowania za zrozumienie i hojność.

wyniki ankiet ewaluacyjnych turnusu: >>>

3.EDUKACJA

 • Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych

W roku 2014 projektem „Przeprowadzenie warsztatowych zajęć edukacyjnych i konkursu wiedzy nt. HIV/AIDS dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych” zostało objętych 123 uczniów i uczennic z 6 klas III Gimnazjum nr 7 Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku przy ul. E. Hoene 6. Spośród wszystkich osób, które wzięły udział w dwugodzinnych warsztatowych zajęciach edukacyjnych nt. HIV/AIDS (6 warsztatów), 19 zdecydowało się na udział w konkursie wiedzy o HIV/AIDS. Obok krótkiej prezentacji multimedialnej przybliżającej problematykę HIV/AIDS, uczniowie i uczennice wzięli udział w warsztatach pobudzających sferę emocjonalną – metoda ta zwiększa możliwość zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań ich uczestników i uczestniczek zajęć w przyszłości. W trakcie warsztatowych zajęć edukacyjnych młodzież została poinformowana o możliwości wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS z atrakcyjnymi nagrodami, co motywowało do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Trzy najlepsze osoby wygrały cyfrowy aparat fotograficzny, odtwarzacz mp4 i słuchawki.
Dzięki projektowi:

 • popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS, rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS oraz zachęcaliśmy do poszerzania swej wiedzy w tym zakresie przez gdańskich gimnazjalistów i gimnazjalistki,
 • zwiększaliśmy świadomość młodzieży gimnazjalnej w zakresie tematyki HIV/AIDS, podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS (zwłaszcza o możliwości, drogach zakażenia i ryzykownych zachowaniach),
 • promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS, zwiększaliśmy poziom wiedzy młodzieży gimnazjalnej o możliwościach unikania zakażenia HIV,
 • zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne budujące tolerancję dla osób żyjących z HIV/AIDS,
 • stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
  Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Gdańsk i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych: >>>

Fotogaleria:

 

 • Program „Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież ponadgimnazjalna”

Program ten corocznie spotyka się z bardzo dobrym odbiorem i oddźwiękiem wśród młodzieży, która często uważa, że były to najciekawsze i najsensowniejsze warsztaty w jakich kiedykolwiek uczestniczyli. Projekt nasz jest systematycznie ewaluowany a wyniki ewaluacji wpływają na zmiany zarówno w treści jak też formie przekazu. Staramy się aby był nowoczesną formą edukacyjną atrakcyjną dla odbiorców. Projekt jest laureatem konkursu na najbardziej innowacyjne i nowoczesne programy edukacyjne „Pozytywnie Otwarci” i jest pierwszym projektem profilaktycznym naszej organizacji realizowanym nieprzerwanie od 2005 roku. Corocznie bierze w nim udział ok. 50-70 klas drugich i trzecich, do grudnia 2014 łącznie uczestniczyło w zajęciach około 14 933 uczniów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych.
Projekt ten ma za zadanie zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie możliwości zakażenia się HIV oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób seropozytywnych.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV/AIDS w Polsce jest brak odniesienia ryzyka zakażenia do własnej osoby. Młodzież posiada wiedzę na temat HIV/AIDS najczęściej jednak umiejscawia ryzyko zakażenia w pewnych grupach społecznych nie dotyczących ich środowiska. Dlatego program niniejszy oprócz podania informacji dotyczących potencjalnych dróg przenoszenia się wirusa, realizowany jest w formie warsztatowej pobudzającej sferę emocjonalną, ponieważ tylko wtedy można się spodziewać zmiany dotychczasowych postaw, co może doprowadzić do bardziej świadomych zachowań w przyszłości. Zajęcia podzielone są na dwa 90 min. bloki realizowane w jednej klasie w odstępie jednodniowym, co pozwala na stworzenie bezpieczniejszej atmosfery pracy, lepszy kontakt uczestników z prowadzącymi i możliwość gruntownej analizy tematów. Edukacja odbywa się poprzez symulację trudnych sytuacji, rozwiązywanie quizów, dających podstawę do prowadzenia dyskusji i wyrażania własnych opinii. Zajęcia mają wyposażyć młodzież w wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą bardziej świadomi swojego postępowania. Ważnym elementem programu jest udział w nim osoby zakażonej HIV, ponieważ najlepiej odbieraną przez młodzież jest osoba mówiąca o problemie na bazie własnych przeżyć. W 2014 roku przeprowadziliśmy projekt dla 74 klas, w którym uczestniczyło 1684 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Od początku realizacji programu jego efekty są starannie monitorowane przy pomocy specjalnie przygotowanej ankiety ewaluacyjnej, której wyniki podajemy poniżej. Program był współfinansowany przez Urzędy Miejskie w Gdańsku i Sopocie oraz środki własne Fundacji.

 

wyniki ankiet ewaluacyjnych w Gdańsku: >>>
wyniki ankiet ewaluacyjnych w Sopocie: >>>

 

 

 • Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2014 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Projekt „Konkurs Wiedzy nt. HIV/AIDS 2014 dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych”
W roku 2014 projektem „Szkolny Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS” objęliśmy 55 uczniów i uczennic z 2 sopockich szkół ponadgimnazjalnych: II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Handlowych. Był on uzupełnieniem projektu „Profilaktyka HIV/AIDS – młodzież”, aby motywować jego uczestników do uważnego i aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Polegał na przeprowadzeniu na terenie szkół konkursu w formie testu wielokrotnego wyboru i wyłonieniu w każdej z nich 3 osób z największym zasobem wiedzy w zakresie tematyki HIV/AIDS i nagrodzeniu ich cyfrowymi aparatami fotograficznymi, odtwarzaczami mp4 i słuchawkami.
Dzięki projektowi:

 • rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS młodzieży uczącej się w sopockich szkołach ponadgimnazjalnych,
 • popularyzowaliśmy tematykę HIV/AIDS,
 • zachęcaliśmy do zdobywania wiedzy o HIV i AIDS,
 • podwyższaliśmy wiedzę o HIV i AIDS,
 • zwiększaliśmy świadomość w zakresie tematyki HIV/AIDS,
 • promowaliśmy zachowania bezpieczne dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania opinie i postawy społeczne ważne dla profilaktyki HIV/AIDS,
 • stworzyliśmy uczniom i uczennicom możliwości sprawdzenia się w rywalizacji z innymi.
  Projekt zrealizowano ze środków Urzędu Miasta Sopot i własnych Fundacji.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>

 

Fotogaleria:

 

 • Kampania informacyjno – edukacyjna dot. tematyki HIV/AIDS dla młodzieży akademickiej „BEZPIECZNE GRUCHANIE”

Kampanią informacyjno – edukacyjną dotyczącą HIV/AIDS „Bezpieczne gruchanie” w 2014r. objęliśmy szacunkowo 950 studentów i studentek z 3 uczelni: Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Wyżej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Gdańsku oraz Europejskiej Szkoły Wyższej w Sopocie. Akcje trwały po 3 – 4 godziny i polegały na ustawieniu ekspozycji stoiskowej na terenie danej uczelni w miejscu uczęszczanym przez jej słuchaczy i słuchaczki, którzy mogli tam otrzymać ulotki i broszury o HIV/AIDS i bezpiecznych zachowaniach seksualnych rekomendowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS (wydano około 1150) oraz gadżety promujące miejsca, w których anonimowo i bezpłatnie można wykonać badanie krwi w kierunku HIV: długopisy (wydano około 200), ołówki (wydano około 120), smycze (wydano około 200) i wlepki (wydano około 500). W międzyczasie edukatorki przeprowadzały quizy wiedzy o HIV/AIDS, za których poprawne rozwiązanie można wygrać koszulki lub torby na dokumenty z oryginalnym logo kampanii z gołąbkami (w nagrodę wydano około 240 koszulek i 45 toreb). Pytania quizowe zostały dobrane tak, aby były pretekstem do rozmowy o drogach zakażenia, promowały bezpieczne zachowania seksualne oraz poruszały ważne sprawy związane z problematyką HIV/AIDS. Każdy quiz był rozwiązywany przy edukatorce, aby na bieżąco rozmawiać, dopowiadać ważne treści profilaktyczne i wyjaśniać wszelkie kwestie sporne dotyczące tematu.
Dzięki projektowi:
– zwiększaliśmy świadomość młodzieży akademickiej w zakresie tematyki HIV/AIDS,
– popularyzowaliśmy i rozwijaliśmy zainteresowanie tematem HIV/AIDS wśród młodzieży akademickiej,
– podwyższaliśmy wiedzę młodzieży akademickiej o drogach zakażenia HIV,
– promowaliśmy bezpieczne zachowania seksualne,
– zwalczaliśmy stereotypy oraz promowaliśmy przekonania, opinie i postawy społeczne ważnych dla profilaktyki HIV/AIDS,
– promowaliśmy badania w kierunku HIV/AIDS, m.in. w gdańskim Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym w Przychodni Ambulatoryjnej przy Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, ul. Smoluchowskiego 18, wejście nr 2, budynek „G”.
Projekt został zrealizowany ze środków własnych Fundacji oraz Urzędów Miast Gdańsk i Sopot.

wyniki ankiet ewaluacyjnych programu: >>>

 

Fotogaleria:

 

4.Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny

W 2014 roku kontynuowaliśmy realizację stałych projektów pomocowych dla osób zakażonych HIV i ich bliskich w Punkcie Konsultacyjno – Terapeutycznym przy ul. Wita Stwosza 73 lok. 118 w Gdańsku. Dzięki wsparciu finansowym Gminy Miasta Gdańsk i środkom własnym we wtorki w godz. 16:30 – 18:30 można skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. W czwartki w godz.16:30 – 18:30 spotyka się grupa wsparcia dla osób seropozytywnych.
Serdecznie zapraszamy.

 

5.International AIDS Candlelight Memorial

Już po raz piaty w Gdańsku w trzecią niedzielę maja odbył się event z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych w wyniku AIDS. Na całym świecie z inicjatywy międzynarodowej organizacji International AIDS Candlelight Memorial co roku odbywają się podobne obchody. W tym dniu, w Gdańsku w Kościele św. Jana została odprawiona Msza św. min. w intencji zmarłych na tą nadal nieuleczalną chorobę. Obchody po raz kolejny zorganizowała Fundacja „Pomorski Dom Nadziei”. W kościele zebranych było kilkaset osób, na zakończenie wolontariusze Fundacji rozdali uczestnikom mszy czerwone balony wypełnione helem, które zostały wypuszczone przez wszystkich, jako wyraz pamięci o zmarłych w wyniku AIDS. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Osobach Zmarłych na AIDS, jest jedną z największych i najstarszych kampanii społecznych organizowanych w ramach programu Global Health Council.

Fotogaleria:

6.Światowy Dzień AIDS – Sopot 1 XII 2014 r.

1 XII 2014 roku, Światowy Dzień AIDS wspólnie z sopockim Caritasem i Sanepidem zorganizowaliśmy w Sopocie. Pod kościołem św. Jerzego zapłonęły czerwone znicze będące wyrazem solidarności z osobami żyjącymi z HIV.

Fotogaleria: