O nas

Fundacja Pomorski Dom Nadziei jest Gdańską niezależną organizacją pozarządową o charakterze non-profit założoną w lipcu 2004 przez Andrzeja Słupskiego, działa na rzecz środowisk osób seropozytywnych oraz Adama Hęćko, specjalistę terapii uzależnień Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Gdańsku.

Celem strategicznym Fundacji jest przeciwdziałanie nowym zakażeniom HIV w polsce oraz pomoc psychologiczna dla osób żyjących z HIV. Fundacja działa w zakresie przeciwdziałania stygmatyzacji osób seropozytywnych oraz popularyzacji idei tolerancji.

Fundacja wspiera osoby seropozytywne, realizuje nowoczesne programy profilaktyczne, pomoc swą adresuje o wszystkich w równym stopniu bez względu na tożsamość psychoseksualną czy światopogląd. Prowadzi jedyny w trójmieście całoroczny Punkt PKD, gdzie można anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV/AIDS dla młodzieży szkolnej i akademickiej oraz różnych grup zawodowych, a także turnusy terapeutyczno-integracyjne dla osób seropozytywnych i ich bliskich. Kadrę fundacji tworzą psychologowie, psychoterapeuci uzależnień, osoby seropozytywne oraz lekarze specjalizujący się w leczeniu osób zakażonych HIV. Wszyscy pracownicy merytyoryczni Fundacji posiadają Certyfikaty Edukatorów Krajowego Centrum ds. AIDS.


Rada fundacji

Przewodnicząca rady fundacji: Eliza Weirowska – Dyrektor placówki Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Gdańsku, certyfikowany przez Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Biuro ds. Narkomanii specjalista z zakresu terapii uzależnień, posiadający rekomendacje Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Monar” w Warszawie, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, pracownik Poradni od 1984 roku, wykształcenie wyższe pedagogiczne.

Kontakt: +48 502 565 326

Członek Rady Fundacji dr. n. med. Mariola Jola Jankowska – specjalista chorób zakaźnych, nauczyciel akademicki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarz Poradni Profilaktyczno – Leczniczej (HIV/AIDS). Doświadczenie kliniczne w leczeniu zkażeń od 1986 roku.
Doświadczenie kliniczne w leczeniu uzależnień od 1986 roku.
Członek Polskiego Towarzystwa naukowego AIDS
Członek Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Laureatka odznaczenia Czerwonej kokardki w 2002 roku.

Kontakt: +48 506 876 282

Członek Rady Fundacji lek.med. Ewa Zarazińska, specjalista dermatolog – wenerolog, wieloletnia dyrektor Wojewódzkiej przychodni Skórno-Wenerologicznej w Gdańsku.
Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
Certyfikowany doradca Krajowego Centrum ds. AIDS
Laureatka odznaczenia Czerwonej kokardki w 2006 roku.

Kontakt: +48 607 426 006


Zarząd fundacji

Prezes Fundacji: Adam Hęćko, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Gdańskim, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień w placowce Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyki. Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku, (certyfikat Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii), certyfikowany Edukator HIV/AIDS, koordynator wolontariusz i superwizor merytoryczny zadań Fundacji „Pomorski Dom Nadziei”. Członek Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021.
Laureat odznaczenia Czerwonej kokardki w 2006 roku.

Kontakt: +48 788 381 451

Wiceprezes Fundacji: Andrzej Słupski – fundator i pierwszy wieloletni prezes fundacji, certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS; wieloletni członek Stowarzyszenia Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z Nami” o/Gdańsk; współautor i realizator programów integrujących środowisko osób seropozytywnych; dwukrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za szczególne zaangażowanie w działania związane z zapobieganiem epidemii HIV/AIDS w Polsce oraz pracę na rzecz środowiska osób żyjących z HIV i chorych na AIDS. Wyróżniony podziękowaniami od Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza za wyjątkowe zaangażowanie w działania społeczne na rzecz osób seropozytywnych.
Laureat odznaczenia Czerwonej kokardki w 2009 roku.

Kontakt: +48 504 248 350

Członkini Zarządu Fundacji: Małgorzata Paliwoda, psycholog (specjalność: psychologia sądowo – penitencjarna i patologie społeczne); absolwentka studiów podyplomowych Seksuologia kliniczna; certyfikowany Specjalista terapii uzależnień; certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS; koordynatorka projektów Fundacji Pomorski Dom Nadziei; szkoleniowiec w zakresie uzależnień, trener umiejętności  psychospołecznych, psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem.
Laureatka odznaczenia Czerwonej kokardki w 2018 roku.

Kontakt: +48 503 727 046

Członkini Zarządku Fundacji: Sylwia Milczarek – Wołodko, psycholog (specjalność, psychologia kliniczna) w trakcie specjalizacji klinicznej, absolwentka studiów podyplomowych Psychologia kliniczna, certyfikowany Edukator HIV/AIDS Krajowego Centrum ds. AIDS; certyfikowany doradca HIV/AIDS, psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem pracy w obszarze problematyki HIV/AIDS oraz psychoterapii uzależnień.

Kontakt: +48 508 130 201

Członkini Zarządu Fundacji – Skarbnik Fundacji; Martyna Urbańska, pedagog, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna; certyfikowany Specjalista terapii uzależnień; od 2012 roku współpracująca z placówkami związanymi z lecznictwem oraz profilaktyką uzależnień – w tym m.in. z: Ośrodkiem Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży „Monar” w Gdańsku, Przychodnią Leczenia Uzależnień przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień – Poradnia Leczenia Uzależnień Program Leczenia Substytucyjnego w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem „MONAR” Poradnią Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień w Gdańsku.

Kontakt: +48 511 138 704

Zapraszay do kontaktu