Agencja badawcza PBS na zlecenie jednej z wiodących firm farmaceutycznych, realizuje projekt badawczy mający na celu wypracowanie rozwiązań mogących pomóc osobom żyjącym z HIV w Polsce. Kwestionariusz do wypełnienia online, jest anonimowym narzędziem do podzielenia się z swoim zdaniem na temat różnych aspektów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby żyjącej z wirusem. Wypełnienie kwestionariusza trwa około 15 minut, jednak czas poświęcony na udzieleni odpowiedzi, w znaczący sposób przyczyni się do pomocy społeczności osób żyjących z HIV.

Zachęcamy do wzięcia udziały w badaniu wszystkie osoby żyjące z HIV!

Aby wypełnić ankietę, należy skorzystać z linku: http://badania.pbs.pl/3866097acfe4481edfe8ba71b1836d6d.pg?id=4